Positivt makrobilde i Europa

ODIN har sterk tiltro til at Europa kommer styrket ut av de siste års utfordringer, og samtlige markedsindikasjoner er positive.

Ut fra makrobildet kan vi konstatere at Europa ser attraktivt ut. Stadig flere makrotall og piler peker oppover. I eurosonen har arbeidsledigheten gått ned, innkjøpsindeksen er stigende, og til og med boligprisene øker i flere markeder.

De siste fem år har aksjemarkedet i Europa steget, og markedet har gått fra å være historisk sett veldig billig til å bli mer moderat priset. Vurderingene ligger nå på linje med det historiske gjennomsnittet for markedet som sådan. Det som trengs nå er at inntjeningsevnen øker og selskapsresultatene bedrer seg. «Selskapene må helt enkelt fremvise økte resultater for å forsvare vurderingene – da kommer vi til å se fortsatt stigning på børsen», sier Alexandra Morris, som er porteføljeforvalter for ODIN Europa.

Alexandra Morris - Senior Porteføljeforvalter i ODIN

Alexandra Morris har vært forvalter av ODIN Europa i ti år, og har derfor fulgt situasjonen i Europa veldig nøye gjennom disse årene. Hun mener at den gjeldskrisen Europa har vært gjennom, var en ildprøve for markedet. Flere av landene i Sør-Europa har slitt mye, men nå ser hun klare forbedringer. De fleste landene i regionen er tilbake på samme rentenivå som før krisen, takket være bedret budsjettbalanse og økt tillit i disse landene. Spesielt i Spania ser vi at lønnskostnadene har gått ned, og at konkurranseevnen har økt. De landene vi har størst tiltro til, og som fortsatt går på skinner, er først og fremst Tyskland og Storbritannia. Det tyske forbruket har virkelig skutt fart, og har ikke vært høyere siden gjenforeningen av Tyskland i 1990.

Imidlertid ser vi fremdeles en politisk risiko i regionen, spesielt på grunn av situasjonen i Ukraina. Foreløpig har ikke denne krisen påvirket markedet, og slik sett virker det som markedet regner med at konflikten ikke kommer til å eskalere. Men hvis den gjør det, og vi blir vitne til en større væpnet konflikt, kommer det naturligvis til å påvirke Europa som region og markedet som helhet.

Hvis vi ser på USAs påvirkning i Europa, kan vi også konstatere at de makroøkonomiske tallene i USA er sterke. Dette er spesielt positivt for de europeiske selskapene som har stor eksponering mot USA som region, men det påvirker også hele verdensøkonomien positivt. I USA er sentralbanken også i ferd med å trappe ned støttekjøpene av statsobligasjoner, og det ser ut til å gå relativt smertefritt.

I Europa diskuteres det om ECB kommer til å sette i gang kvantitative lettelser (QE) og i tilfellet i hvilken form. Sentralbanksjefen, Mario Draghi, er nøye med å understreke at han holder alle dører åpne. Hvis et QE-program skulle bli en realitet i eurosonen, kan det få konsekvenser både for euroen og aksjemarkedet. Hittil har euroen vært overraskende sterk, og flere analytikere mener at det er fordi vi enda ikke har sett noe QE-program fra ECB. Et QE-program vil kunne endre dette og føre til en svakere euro.

ODIN Europa er et aksjefond som investerer i europeiske selskaper som har en kultur og tradisjon som vi er kjent med her i Norden. Fondet eier i dag 30 små og større selskaper som vi mener har høy kvalitet, skaper verdier og tenker langsiktig. Fondet har gitt høyere avkastning enn markedet siden starten for ti år siden, og har høye ambisjoner om å fortsette med det, avslutter Alexandra Morris.

 

Muligheter

  • Makrobildet ser bra ut. Europa fra resesjon til vekst i 2014
  • Stadig flere piler peker oppover
  • Verdsettelsen av aksjer er relativt attraktivt


Trusler

  • Fortsatt svak utvikling i selskapsresultatene
  • Den politiske uroen
  • Situasjonen i Ukraina kan bli verre

 

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.