ODIN tror på eiendomsaksjer

Eiendomsselskaper i Norden leverte en fantastisk avkastning i 2013. I dette intervjuet gir Carl Erik Sando, forvalter av ODIN Eiendom, svar på hvorfor også 2014 ser lovende ut.

Carl Erik, eiendomsselskaper har levert en fantastisk avkastning så langt i år. Hva er årsaken til dette?
– Eiendomsaksjer i Norden leverte en fantastisk avkastning i 2013, og så langt ser det veldig bra ut for 2014. Selskapene har forholdsvis stabil inntekts- og kontantstrøm og tjener gode penger. Eiendomsverdiene ble oppjustert med nærmere 1 % i gjennomsnitt i 2013, og lavere lånemarginer ga de fleste eiendomsselskapene fallende finansieringskostnader

Hvordan ser du på dagens makrobilde?
– Eiendomssektoren er i høy grad knyttet til de generelle økonomiske forholdene i hvert enkelt marked – illustrert på en god måte i produksjonsgapet mellom faktisk og potensielt BNP (output gap, se figur). I kjølvannet av finanskrisen i 2008 falt økonomisk aktivitet dramatisk. Nå ser vi imidlertid at økonomiene tar seg opp igjen. Produksjonsgapet er på vei til å forbedres både for Norge, Finland og Sverige – selv om nivåene signaliserer at det går noe tregt. De nordiske landene har også vært veldig flinke til å forvalte sine offentlige finanser – særlig i forhold til andre OECD-land. Offentlig gjeld målt i forhold til BNP er faktisk negativ for Norge, Sverige og Finland.

Hvorfor skal man investere kapital i et eiendomsfond?
– Ovenfor nevnte forhold gjør det attraktivt å investere i nordiske eiendomsaksjer. ODIN Eiendom har en godt balansert sektoreksponering og en god geografisk spredning mellom landene. Det er også fordelaktig å ha sin eiendomseksponering gjennom et aksjefond da vi tilbyr daglig likviditet.

Hvilke typer selskaper er du mest interessert i?
– Vi er investert i selskaper med eiendommer knyttet både til kontor, hotell og butikk for å spre risikoen. Vi liker også selskaper med aktive eiere og ledende markedsposisjoner i et geografisk område.

Det rapporteres om fallende boligpriser i Norge, hvordan ser du på det?
– Boligprisene har gått opp veldig mye over en lang periode og har trolig nådd et metningspunkt. Til slutt treffer man taket. ODIN Eiendom investerer bare i næringseiendom i Norge, og der vi ikke har sett den samme trenden.

Hvordan ser du på utsiktene for eiendomsselskaper i de nordiske landene?
– Jeg tror prisutviklingen vil forbli positiv som følge av fortsatt sterk etterspørsel etter plass og lave renter som følge av svak økonomi ellers i Europa.

Fordi bokført egenkapital i prinsippet skal gjenspeile markedsverdien av eiendomsporteføljen, er P/B (Pris/Bok) en mye brukt prisparameter. Gjennomsnittet av selskapene i ODIN Eiendom er fortsatt prissatt til omlag bokført egenkapital. Resultatene i løpet av 2013 inkluderte noe oppjustering av eiendomsverdiene. Med positive resultater forøvrig i 2014 forventer vi fortsatt god kursutvikling i våre investeringer – i takt med at selskapene bygger egenkapital.

* Avkastningstall per 31/1- 2014

Les mer om Carl Erik Sando

Les mer om ODIN Eiendom

Les mer om ODIN Eiendom I

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.