Nok et rentekutt fra Norges Bank

Sentralbanken besluttet torsdag 17. mars å sette ned styringsrenten i Norge med 0,25 prosentpoeng.

Det betyr at renten nå ligger på kun 0,5 prosent – det laveste nivået siden Norges Bank ble stiftet for 200 år siden. Rentekuttet var forventet i markedet.

Hvorfor kuttes renten?
Det er først og fremst svakere utsikter for norsk økonomi som er bakgrunnen for rentekuttene i Norge de siste par årene. Lav oljepris og svak utvikling i oljerelatert sektor har store ringvirkninger for norsk økonomi, og en lavere rente vil bidra til å motvirke de negative effektene av dette. I tillegg har internasjonale renter falt den siste tiden, noe som også påvirker Norges Banks rentesetting.

Går det egentlig så dårlig i norsk økonomi?
Det er mye som går bra i Norge, ikke minst takket være flere «støtdempere» som finnes i norsk økonomi. En stimulerende pengepolitikk er en av dem, valutasvekkelse er en annen. En svak norsk krone har bidratt til å gjøre norsk industri mer konkurransedyktig, og mange eksportrettede bedrifter har fått glede av dette. Dessuten bidrar økt offentlig forbruk til å holde den økonomiske aktiviteten oppe i Norge. Det er likevel en kjensgjerning at det er tøffere tider i Norge; arbeidsledigheten er økende, og både privatpersoner og bedrifter er mer skeptiske til fremtiden.

Går renten mot null i Norge?
I følge sentralbanken er det utsikter til enda lavere rente, hvis den økonomiske utviklingen blir omtrent som ventet. Sentralbanksjef Øystein Olsen sier også at null ikke er noen absolutt grense – skulle norsk økonomi bli utsatt for nye store forstyrrelser vil han ikke utelukke at renten kan bli negativ. I sentralbankens hovedscenario holdes imidlertid renten positiv, og rentebanen (se figur) viser en bunn på 0,20 prosent i løpet av 2016/2017.

rente

Norges Bank mars 2016: Historisk og forventet styringsrente

Skrevet av

Senior porteføljeforvalter
Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har i tillegg gjennomført AFA-studiet og oppnådd en MBA i Finans ved NHH.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.