Møt gutta som liker å finne spennende selskaper i nye markeder

Det har vært tøft i de fremvoksende markedene, men dagens vurderinger av regionen tilsier store muligheter for langsiktige investorer.

Vi har spurt dem om hvordan de ser på de fremvoksende markedene og hva de tenker rundt forvaltningen av fondet.

Dybvad-og-Soraunet-ODIN

Hva er de viktigste drivkreftene for fremtidig vekst i Emerging Markets?
Økt forbruk fra en voksende middelklasse i disse landene har i de siste årene kommet i skyggen av de politiske urolighetene i disse markedene. Vi tror at forbedret levestandard gjennom høyere lønninger og økt forbruk til slutt vil realiseres i en veldig god fundamental utvikling i selskapene som er eksponert mot denne utviklingen. Vi tror også det kommer til å bli et større behov for «vestlig» teknologi for å øke produktiviteten i både industri- og servicesektoren i de fremvoksende markedene.

Hvordan vurderer dere mulighetene i såkalte Frontier Markets?
Vi liker å finne spennende kvalitetsselskaper i nye markeder. Derfor valgte vi allerede i 2010 å investere i solide selskaper i land som Nigeria, Kenya, Mauritius og Sør-Afrika. Afrika som region har fått mye mer oppmerksomhet og har blitt en mye mer populær region de siste årene i tråd med den gode fundamentale utviklingen som vi har sett der. Omtrent 25 prosent av fondet er investert på det afrikanske kontinentet. Vi synes også eksempel at noen selskaper i de sør-østlige delene av Asia er spesielt interessante, og den nyeste investeringen vår er selskapet Vinamilk i Vietnam, og Premier Marketing i Thailand. Vi synes også at Sri Lanka er spennende.

Hva er de største mulighetene og utfordringene i Emerging Markets i de kommende årene?
Mange av problemene som vi har sett i Emerging Markets den siste tiden, kan knyttes til strukturelle utfordringer som delvis er et resultat av den lange perioden vi har hatt med høy vekst. I en periode med lavere vekst vil politikerne måtte ta tak i disse utfordringene. Vi synes at de store trendene vi ser, med en ung befolkning, voksende middelklasse og teknologisk utvikling taler positivt for disse landene, og at dagens prising av Emerging Markets tilsier at det er store muligheter for langsiktige investorer. Regionen som helhet handles i dag 35 prosent lavere enn de vestlige markedene hvis man ser på P/E-tall. Det man bør være oppmerksom på, er at det er store forskjeller innad i regionen – med Russland som det klart billigste markedet og Mexico som det dyreste. Den samme strukturen med store forskjeller gjelder også når vi ser på ulike sektorer i Emerging Markets. Råvarerelaterte selskap vurderes lavt, mens forbrukerselskap fremdeles vurderes høyt og ligger i den øvre enden av prisingsskalaen.

Situasjonen i Russland er på mange måter utfordrende. Hvordan håndterer dere det?
Problemet med Russland er at man ikke vet hvilke konsekvenser problemene der kommer til å få. Dette avspeiler seg også på det russiske aksjemarkedet som er ned med omtrent 15 prosent i år, i tillegg til at valutakursen har sunket kraftig. I den situasjonen vi er i nå, har vi vurdert de tre posisjonene våre i Russland: Sberbank, Bashneft og Globaltrans. I det sistnevnte selskapet har vi valgt å øke eksponeringen vår etter nedgangen den siste tiden.

For hvilken investortype passer ODIN Emerging Markets?
Andelseiere i ODIN Emerging Markets bør ha et langsiktig perspektiv på investeringen sin ettersom vi investerer i selskaper med et 3–5-års perspektiv i fondet. Det passer for dem som tåler noe høyere kurssvingninger enn i brede globale fond. Det gjør at vi ved hjelp av strategien vår finner mange muligheter som er interessante og annerledes i dette markedet.

Fondet har et lite antall plasseringer sammenliknet med andre Emerging Markets fond. Hvilke fordeler ser dere med det?
Vi vil ha en konsentrert portefølje med 25–35 plasseringer i fondet. Vi tror at risikoen for feilinvesteringer minsker hvis vi har et begrenset antall selskaper i fondet. Omtrent 30 selskaper er tilstrekkelig for å ta bort mye av den ikke-systematiske risikoen i fondet. Vi tror ikke at det å legge til en rekke små investeringer, som vi har mindre kunnskap om og tiltro til, vil gi høyere avkastning eller lavere risiko.

Mot hvilke markeder er fondet hovedsakelig eksponert?
Fondet har en noe lavere eksponering mot BRIC-landene (Brasil, Russland, India og Kina) og en større eksponering mot Frontier Markets, hovedsakelig i Afrika, og en noe større andel investert i attraktivt vurderte vestlige selskaper med stor eksponering mot Emerging Markets. Dette er et resultat av at vi utelukkende fokuserer på enkeltselskaper i forvaltningen vår og investerer uavhengig av vektingen av selskaper, sektorer og land i forhold til indeks.

 

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.