Mot en grønnere verden

Hvordan investere grønt? Taksonomien for bærekraftig finans er EUs hurtigtog for å nå klimamålene i Paris-avtalen.

Vi gjør vårt for å påvirke selskapene vi eier.

En grunntese i forvaltningen av ODINs fond er at bærekraft og avkastning går hånd i hånd. Med det mener vi at de beste forutsetningene for god langsiktig avkastning finnes i de selskapene som har en forretningsmodell og en kultur som hensyntar miljøutfordringer og sosiale problemstillinger knyttet til sin virksomhet. Vi snakker da om selskaper som er villige til å stille de tøffe spørsmålene for å kunne identifisere problemområder, og dermed finne nye og bedre måter å gjøre ting på. I ODIN legger vi ned mye tid og krefter på å identifisere disse selskapene. I tillegg bruker vi tid på å påvirke de selskapene vi eier. Alle selskaper har forbedringspotensial, og det er gjennom å påvirke selskaper til å bli bedre at vi som en finansiell aktør kan bidra til en bedre verden.

Grønn teknologi nødvendig for omstilling, men gir ikke nødvendigvis god risikojustert avkastning.

Bærekraft er et vidt begrep som omfatter mye. Et område som, med rette, får mye oppmerksomhet er selskapers rolle i å redusere verdens samlede klimagassutslipp. Her må alle bidra, og hvert eneste selskap må ha en plan for hvordan de kan redusere sitt karbonavtrykk over tid. Teknologi spiller en viktig rolle i omstillingen til et nullutslippssamfunn. 2020 ble et år med sterk avkastning for selskaper som utvikler og kommersialiserer grønn teknologi. Vi har også sett børsnoteringer av et betydelig antall nye selskaper innen fornybar energi. Noen snakker sågar om en boble i grønne aksjer.

Boble, eller ikke, mange av disse selskapene utvikler teknologi som vil være avgjørende for å nå målene i Parisavtalen. Det betyr likevel ikke at alle disse selskapene vil gi god avkastning over tid, eller at å investere i dem ikke er forbundet med risiko. Det er en parallell mellom det vi ser innen grønn teknologi i dag og det vi så under dot.com-boblen rundt år 2000. Selv om produktene og teknologien de grønne selskapene har utviklet sannsynligvis vil være en helt naturlig del av økonomien i fremtiden, på samme måte som de fleste internettbaserte tjenester er i dag, er ikke nødvendigvis forutsetningene for lønnsomhet til stede innen grønn teknologi helt ennå. Det pøses nå masse kapital inn i grønn teknologi, og det er bra, men utviklingen av lønnsomme forretningsmodeller vil ta tid. I mellomtiden vil investeringer i grønn teknologi være forbundet med betydelig risiko, og vil kreve nitide analyser i et forsøk på å identifisere vinnerne blant de mange selskapene som tilbyr morgendagens energiløsninger.

Grønne investeringer mer enn bare grønn teknologi.

Heldigvis må man ikke utelukkende investere i grønn teknologi, for å bidra til en grønnere og mer bærekraftig økonomisk utvikling. Som sagt er det avgjørende at «vanlige» selskaper bidrar med å redusere sitt karbonavtrykk, og ved å investere i disse og påvirke dem til å gjøre mer for å redusere sine utslipp, bidrar man også. Det finnes også en rekke selskaper som utvikler teknologi som igjen trengs for å utvikle løsninger for fornybar energi. Og, i dagens digitale verden, kan man investere i software- og internettbaserte forretningsmodeller som skaper verdier for samfunnet, med minimale karbonutslipp.

Taksonomien for bærekraftig finans er EUs hurtigtog for å nå klimamålene i Paris-avtalen.

Selv om vi opplever at mange selskaper tar klimautfordringene på alvor trengs det både mer pisk, og mer gulrot, for at vi skal nå klimamålene i Paris-avtalen. Heldigvis er EUs politikere sitt ansvar bevisst. EUs plan for bærekraftig finans, og den såkalte taksonomien, er rett rundt hjørnet. EUs ambisiøse plan for en grønn økonomi vil ikke bare stille krav til selskapene, men også til oss investorer. Det stilles tøffe krav til rapportering og transparens hva gjelder finansielle aktørers bærekraftsstrategi. Dette vil gjøre det tydeligere hvilke fond som har en velfundert og ikke minst velfungerende bærekraftsstrategi, og hvilke som grønnvasker. Vi er godt i gang med å tilpasse oss de kravene som kommer fra EU. Reguleringer av denne typen fører ofte til mye debatt og uenigheter, og også en del utilsiktede konsekvenser, men vi er overbevist om at våre andelseiere vil få ny og bedre informasjon, og at vår bærekraftsstrategi vil bli bedre som et resultat av denne prosessen.

Taksonomien er uten tvil en «game changer», som vil akselerere omstillingen til en grønn økonomi. De som tror at grønn omstilling er noe som bare er «in» må nok tenke seg om en gang til.

 

Les også årsrapporten 2020 for ODINs bærekraftsarbeid >>

 

Skrevet av

Bærekraftsansvarlig
Ane er utdannet økonom med spesialisering i finans fra Handelshøyskolen BI og har en Msc i Investment and Financial Risk Management fra Kingston University London.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.