Makrokommentar: Lysere utsikter for norsk økonomi

Lav oljepris og lavere oljerelatert aktivitet har gitt svak økonomisk vekst i Norge de siste par årene, men nå går den økonomiske utviklingen i positiv retning.

Norges Bank holdt styringsrenten uforandret på 0,5 prosent på sitt møte i september, i tråd med det de fleste analytikere hadde ventet. Sentralbanken hevet også rentebanen for fremtidig styringsrente (se figur), slik at det nå fremstår som mest sannsynlig at rentebunnen i Norge er nådd. Den norske kronen styrket seg og markedsrentene steg noe i etterkant av annonseringen.

Arbeidsledigheten ser ut til å ha flatet ut, selv om ulike mål for arbeidsledigheten spriker noe. Til tross for en viss kronestyrkelse den siste tiden har en svak norsk krone bidratt til å gjøre norsk eksportrettet industri, og ikke minst norsk turistnæring, mer konkurransedyktig.

Markedsuro
Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere stimulansetiltak fra sentralbankene, og var skuffet over flere av signalene som kom (eller ikke kom) om den fremtidige pengepolitikken.

Les makrokommentaren her>>

Skrevet av

Senior porteføljeforvalter
Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har i tillegg gjennomført AFA-studiet og oppnådd en MBA i Finans ved NHH.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.