Makrokommentar: Blandet utvikling i november

Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned.

Stimulans fra sentralbankene i Kina, Japan og Europa har bidratt til å øke etterspørselen etter risikofylte aktiva, og lavere volatilitet i markedet indikerer også at investorenes risikovilje har økt.

Det har vært mye fokus på oljeprisen, og på hva OPEC ville gjøre på sitt møte i slutten av november. En svak utvikling i verdensøkonomien har svekket etterspørselen etter olje, samtidig som tilbudet har økt, blant annet som følge av kraftig vekst i skiferoljeproduksjonen i USA.

Veksten i norsk økonomi ser så langt ut til å være omtrent i tråd med Norges Banks anslag fra siste pengepolitiske rapport. Imidlertid har svakere vekstutsikter ute og lavere oljepris bidratt til økt usikkerhet for veksten fremover, i følge sentralbanken.

Les hele rapporten her:
Makrokommentar november 2014

 

Skrevet av

Senior porteføljeforvalter
Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har i tillegg gjennomført AFA-studiet og oppnådd en MBA i Finans ved NHH.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.