Kontrastenes land i stadig endring

Vi har stor tro på fremtiden for de sektorer vi investerer i, sier forvalter Alexandra Morris nylig hjemkommet fra bedriftsbesøk i Kina.

Hele verdensøkonomien har fokus på Kina, og alle er urolige for den lave veksten i landet – en vekst som tidligere år har ligget på nivåer så høye som 10-12 prosent. Landet har blitt sett på som hele verdens lokomotiv. Vår porteføljeforvalter for ODIN Europa, Alexandra Morris har reist rundt i Kina og truffet europeiske selskaper for å forstå deres situasjon i Kina og for å få innblikk i utviklingen fremover. Her kan du lese hennes refleksjoner fra «Midtens rike».

 

 truckkinaalex

Alexandra konstaterer at lavere vekst vil bli noe vi må venne oss til hva gjelder Kina framover. Hun kommenterer: ”Det nivået vi ser på veksten nå – ca 7 prosent per år kommer til å være et mer normalt og vedvarende nivå også i fremtiden. For mange sektorer der vi er investert, slik som i industri, matvarer, helse samt forbruksvarer er dette mer enn høyt nok. Vi har stor tro på fremtiden for nevnte sektorer i Kina.

Tro på myndighetene

Da vi i 2008 så en nedgang i den kinesiske veksten tok myndighetene harde grep for å stanse nedgangen og for å få opp veksten opp på høye nivåer igjen. Enorme summer ble brukt for å stimulere økonomien, og det ble satt i gang store byggeprosjekter for å få i gang det økonomiske maskineriet. Den nye statsministeren Li, er motvillig til å gjenta en storstilt stimulering i dag, han ønsker heller en «stille» stimulus. Han har to fokusområder: bygge opp infrastrukturen i de store byenes sentrum; undergrunn og tog i tillegg til å ha fokus på sosial boligbygging samt utvikle helse og omsorg, utdanning og infrastruktur i de mindre byene (byer med opp til fem millioner innbyggere).

Statsminister Li, som tiltrådte for 18 måneder siden, nyter stor respekt hos folket – men man må ikke glemme at det ikke er demokrati i Kina. Landets ledende politikere velges fra kommunistpartiets elite og lover og regler kan tilsidesettes av lokale myndigheter. Lovene tolkes på ulike måter av de ulike myndighetene og dommere og tjenestemenn kan bestikkes. ”Det er positivt at den nye regjeringen har vist tegn på å stramme inn mulighetene for ulik tolkning av loven, og de siste månedene har vi sett tilfeller der til og med vestlige selskaper har vunnet saker i domstolene mot sterke lokale krefter. Dette er et stort fremskritt” sier Alexandra.Grunnen til Li’s popularitet blant folket er først og fremst hans ønske om å få bukt på korrupsjonskulturen i landet. Folket har stor tro på at myndighetene har kontroll og at Kina står sterkt rustet for fremtiden.

Eiendomboble?

Under Kinaoppholdet, og reisene mellom de forskjellige stedene hun besøkte, ble Alexandra slått over alle de tomme leilighetskompleksene som sto og strakk seg mot himmelen – 20 til 40 etasjer høye. I den senere tid har prisene på leiligheter begynt å falle, og utbyggerne underbyr hverandre for å lokke til seg kjøpere. Dette kommer både av ettbarns-politikken som Kina har hatt i flere år, samt av det såkalte ”Hukou-systemet” (du kan bare kjøpe leilighet i den regionen du kommer fra).”Utviklingen på boligmarkedet er bekymringsfullt for bankene som har lånt ut penger til boligutviklere og til privatpersoner. Bankene eies helt eller delvis av staten, og lån er en stor inntektskilde for de lokale myndighetenes økonomi. Utlånsrenten ligger så høyt som 5-6 prosent samtidig som innlånsrenten er veldig lav – ca 1 prosent,” kommenterer Alexandra.

Nye finansieringskilder, såkalt «shadow banking» nyter en formidabel vekst i Kina. De er ikke regulert av finansdepartementet og utgjør en stor trussel. De tar markedsandeler fra bankene gjennom å tilby langt bedre betingelser. Dette har blitt et stort problem for myndighetene, da disse ”skyggebankene” ikke er underlagt de samme krav og tilsyn som de statlige bankene. Det finnes mange useriøse aktører, og dette utsetter låntakere og sparere for en stor økonomisk risiko.

Kineserne er kjent for sin høye sparerate som ligger over 40 prosent av disponible inntekt. Dette kan ha negativ effekt på forbruket, men Alexandra er ikke bekymret for akkurat dette. Hun er sikker på at sparefenomenet kommer til å forandre seg gradvis: ”I takt med at velferden i Kina bygges opp og forbedres kommer kineserne til å kjenne seg tryggere og mer ivaretatt av staten noe som gjør at de ikke kommer til å kjenne det samme behovet for å spare som tidligere. Dette i kombinasjon med at kinesernes lønninger stiger nesten 10 prosent hvert år gjør at jeg tror vi vil se økt forbruk fremover i tid.

Dårlig luftkvalitet

Velstanden i Kina øker raskt, men samtidig bringer dette med seg ulemper som ikke er bra for befolkningen. Dårlig luftkvalitet er det ene. Kineserne kan følge luftkvaliteten på internett, og alt over 50 er dårlig. Fysisk aktivitet bør begrenses over 150, og da bør barn, eldre og mennesker med lunge- og hjertesykdommer holde seg inne. Luftforurensningen måles av myndighetene og av den amerikanske ambassaden, og myndighetenes indeks er alltid lavere enn den amerikanske…

Luftkvalitet i Shanghai

Bildet viser indeksen den dagen Alexandra var i Shanghai, og lysten til å holde seg inne var stor.

God tro på fortsettelsen

Det er veldig mange rike kinesere, samtidig som andre sliter i fattigdom. Et bevis på at Kinas forbruk er på vei oppover er antall kunder på Alibaba – Kinas svar på eBay. Pr i dag har de over 200 millioner kunder, og det bare øker.

To av våre innehav innen merkevarer, Adidas og Hugo Boss, vokser kraftig i Kina. Begge utvider sine nettverk av butikker. I dag har Adidas 7.000 utsalgsteder i Kina, mens Hugo Boss har 100. Kina er også et viktig marked for Unilever, et selskap som produserer ferdigmat som pålegg, supper, Lipton te og hygieneartikler som håndsåpe, vaskepulver og sjampo. Unilever vokser sterkt i Kina i takt med velstandsutviklingen.

Sist, men ikke minst, våre selskaper innen bilproduksjon, GKN og Leoni nyter godt av veksten i bilparken i Kina, avslutter Alexandra

 

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.