På tide å investere i bærekraftige fond?

Å investere bærekraftig betyr å investere i selskaper som påvirker planeten positivt. – Som bærekraftig fondssparer kan du bidra til at det grønne skiftet i næringslivet skjer raskere, sier bærekraftsrådgiver Jannik Arvesen.

Skal EUs offensive klimamål nås, må det skje en kraftig omstilling i næringslivet. Produksjonen av varer må bli mer ressurseffektiv, mange produkter må fases ut og nye vil komme til. Bærekraftige investeringer spiller en viktig rolle i dette bildet.

Kort fortalt: bærekraftige investeringer handler om å gjøre investeringsvalg som vil støtte opp om FNs bærekraftsmål. De skal også bidra vesentlig til å fremme Paris-avtalens klimamål og EUs 6 miljømål.

Visste du at du som fondssparer enkelt kan bidra til en mer bærekraftig verden?

Løsningen ligger i fondsvalgene dine

«Alle» snakker om bærekraft til det kjedsommelige. Det å sikre en beboelig planet i overskuelig fremtid er et ansvar dagens generasjoner har overfor fremtidige generasjoner. Men hvorfor i all verden skal du bry deg om bærekraft når du investerer pengene dine i fond, som først og fremst handler om god avkastning på sparepengene?

Det er faktisk fullt mulig å få både i pose og sekk, mener Jannik Arvesen, bærekraftsrådgiver i SpareBank 1 Forvaltning og rådgiver for ODIN.

De bærekraftige selskapene (og fondene) blir vinnerne i det lange løp, mener Jannik Arvesen.

– Bærekraftige fond har som hovedformål å levere høy avkastning til investorene, men jobber samtidige for å finne de selskapene som vil lykkes i omstillingen til nullutslippssamfunnet. I tillegg har de søkelys på selskaper som bidrar vesentlig til FNs bærekraftsmål som ikke handler om klima og miljø. Ved å investere bærekraftig bidrar du til at omstillingen i næringslivet og samfunnet skjer enda raskere, sier han.

Hvordan finne fondene som faktisk er bærekraftige?

Det skal være enkelt å velge bærekraftige fond, slik at du kan se sparepengene dine vokse og samtidig ha god samvittighet. Men ulike merkeordninger gjør at man kan bli svimmel.

Enkelte fond er merket med grønne blader, noen er svanemerket, mens andre er gradert med bokstaver. Det kan også være litt utfordrende å finne relevant og tydelig informasjon om graden av bærekraft i fondsprospektet eller når du slår opp fondet i Morningstar.

Tre kategorier

– Det aller viktigste du bør ha klart for deg er EUs tre kategorier innenfor bærekraft; artikkel 9, artikkel 8 og alle andre fond, sier Arvesen:

  • Artikkel 9 er fond som gir et vesentlig bidrag til ett eller flere bærekraftsmål, uten at det i stor grad skader andre bærekraftsmål. Selve formålet med slike fond er å foreta bærekraftige investeringer.
  • Artikkel 8 er fond som blant annet fremmer miljømessige og sosiale forhold, eller ekskluderer selskaper som ikke oppfyller prinsippene og målene for bærekraftig utvikling. Disse fondene følger spesifikke kriterier for bærekraft og kan for eksempel bruke forskjellige ESG-strategier (ESG, eller environmental, social and governance, er en forkortelse som kan oversettes til miljø, samfunnsansvar og forretningsetikk).
  • Alle andre fond, som ikke passer inn i beskrivelsen av artikkel 9 eller 8. Dette er fond som ikke bruker noen, eller bare grunnleggende kriterier for bærekraft i sine investeringsbeslutninger. Fondene er ikke klassifisert som bærekraftige, men kan likevel ta noe hensyn til ESG i forvaltningen.

Fra og med 2021 er dessuten fondsforvaltere lovpålagt å klassifisere de enkelte fondene etter EUs lovgivning. Det skal alltid finnes en beskrivelse av hvordan fondet klassifiserer seg selv og hvordan det jobber med bærekraft.

Hvordan kan fondsforvaltere som ODIN bidra?

ODIN jobber med bærekraftige investeringer på flere fronter, forteller investeringsdirektør Alexander Miller.

Vurderinger av bærekraft er godt integrert i ODINs anerkjente investeringsfilosofi. Alle selskapene i ODINs fond må naturligvis demonstrere at de tar hensyn til bærekraft. Bærekraft står derfor helt sentralt i ODINs arbeid med å finne, analysere og plukke de beste investeringene til de ulike fondene.

– Vi gjør grundige vurderinger av risiko og muligheter innenfor bærekraft i valg av selskaper som skal inn i en fondsportefølje. ODIN ekskluderer selskaper som anses å påvirke bærekraft negativt.

ODIN har en langsiktig investeringshorisont, og da er selskapets evne til å drive bærekraftig en sentral del av selskapsanalysen.

– Alle ODINs fond er bærekraftige og består av godt etablerte kvalitetsselskaper som påvirker bærekraft på en positiv måte, sier Miller.

Stemmer det at bærekraftige fond svinger mer enn andre?

Det korte svaret er nei; forskning tyder faktisk på det motsatte. Som alle andre fond har bærekraftige fond ulik investeringsstrategi og risikoprofil.

– Flere studier viser at selskaper som er gode på samfunnsansvar og bærekraft svinger mindre enn andre selskaper, nettopp fordi de er gode på å identifisere og redusere risiko, påpeker Arvesen.

En rekke analyser av bredt sammensatte bærekraftige fond tyder også på det samme. Bærekraftige fond – bestående av godt etablerte kvalitetsselskaper som påvirker bærekraft på en positiv måte – kan like gjerne svinge mindre enn andre fond.

– I ODIN mener vi helt klart at de bærekraftige selskapene (og fondene) blir vinnerne i det lange løp. Økonomiske aktiviteter som svekker bærekraftsevnen, og selskapene som er involvert i slike aktiviteter, blir straffet finansielt av strengere reguleringer, endret forbrukeradferd og så videre, avslutter Jannik Arvesen.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.