Et første halvår med store svingninger

Første halvår 2020 er et halvår som kommer til å skrive seg inn i historiebøkene.

Det vi opplevde i begynnelsen av mars måned når vi i Norge, sammen med de fleste andre vestlige land, stengte ned hele samfunnet for å bekjempe en pandemi, er hendelser som vi kommer til å fortelle våre barnebarn om.

Kriser og viktige sannheter
Verdens finansmarkeder ble kraftig rystet og mange snakket om at verden sto foran det største tilbakeslaget siden 30-tallet. Aksjemarkedet treffes med jevne mellomrom av ulike kriser. Hver krise lærer oss noe nytt, samtidig som kriser minner oss på noen viktige sannheter om aksjemarkedet.

Det mest åpenbare vi har blitt minnet på i år er at aksjemarkedet svinger. Over tid stiger aksjemarkedet, men det er mange opp- og nedturer underveis. Det er svingningene, som gjenspeiler risikoen i aksjemarkedet, som gjør at aksjer gir høyere avkastning enn risikofrie alternativer over tid.

Bjørn Kristiansen administrerende direktør i ODIN Forvaltning
«Vi skal levere langsiktig gode resultater til våre kunder gjennom en forvaltning som er preget av langsiktig tenkning, og vi ser at den beste jobben overfor våre kunder gjør vi for de som også investerer sammen med oss over tid.», sier adm. direktør Bjørn Edvart Kristiansen i sin halvårskommentar.

ODIN-modellen og solide selskaper
Koronakrisen har også satt søkelys på viktigheten av å eie solide selskaper. Selskaper med sterke balanser, altså lite gjeld, har fleksibilitet til å navigere seg gjennom en økonomisk nedtur. Med solide selskaper tenker en også på selskaper som har sterke markedsposisjoner, som selger produkter som har stor verdi for sine kunder, og som gjerne har flere bein å stå på når en kundegruppe eller et marked svikter. Det er lett å undervurdere verdien av å eie solide selskaper i perioder når himmelen er skyfri.

I ODIN er vi opptatt av å eie solide selskaper, og da gjerne over lang tid. Det er også slik er at det er en rekke av selskapene vi eier som vil øke sine resultater gjennom krisen. Vi tenker da spesielt på flere IT- og softwareselskaper hvor produktene og tjenestene har blitt mer etterspurt som følge av nedstengning av økonomiene og sterkt innslag av hjemmekontor verden over.

Gjeninnhentning i aksjemarkedet
Vi ser at markedet har vridd seg ytterligere mot morgendagens vinnere. Softwareselskaper og andre teknologiselskaper har blitt priset opp, mens oljeselskaper har blitt priset ned.

Aksjemarkedet har hentet inn mye av fallet fra tidligere i år, og slik det ser ut i dag så har markedet i stor grad priset inn at de negative effektene av Koronakrisen er av midlertidig karakter. Den sterke gjeninnhentingen i markedene skyldes flere faktorer.

For det første har de økonomiske stimulansene fra sentralbanker og myndigheter vært svært sterke, og med et større omfang enn under tidligere kriser. Det som skiller denne økonomiske krisen fra eksempelvis finanskrisen, er at dette er en krise som er skapt av at myndighetene på vegne av samfunnet selv bestemte seg for å stenge ned for å redusere smitten. Det har ført til at sentralbankene og myndighetene har vært raskere ute med stimulansepakker enn tidligere.

For det andre har aksjemarkedet, som vanlig, vært raskt ute med å indiskontere bedre økonomiske forhold i 2021. Selv om resultatveksten blant mange selskaper i 2020 blir negativ, så har markedet valgt å fokusere på 2021 hvor forventningene i dag ligger på en sterk resultatvekst – aksjemarkedet er og blir et forventningsmarked.

For det tredje har aksjemarkedet priset inn lave renter i lang tid fremover. Lave renter øker nåverdien av fremtidig kontantstrøm og dermed dagens selskapsverdier. Det lave rentenivået gjør også at mer penger strømmer til aksjemarkedet, ettersom det er få andre alternativer til å oppnå avkastning.

God utvikling
ODIN har hatt en god utvikling i 1. halvår 2020. Vi har tatt markedsandeler og de aller fleste av våre aksjefond har levert avkastning på linje med eller bedre enn indeksen vi måler avkastningen mot. Det er også slik at de fleste av våre kunder, til tross for et utfordrende marked, faktisk har hatt positiv avkastning i årets 6 første måneder. Det er likevel store variasjoner. Det norske markedet har gitt en negativ avkastning på 13 prosent, mens våre nordiske og svenske mandater har gitt en avkastning fra 7,6 prosent til 11 prosent. Det er spesielt hyggelig for oss i ODIN å se at vårt sist lanserte fond, ODIN Small Cap, har hatt en avkastning som er 9,1 prosentpoeng bedre enn indeks siden oppstart 28. januar i år. Men, for oss i ODIN er det likevel langsiktighet som er aller viktigst.

30 år med forvaltning
ODIN ble stiftet i februar 1990 og 1. juni samme år så ODIN Norden, som har blitt selve flaggskipet i ODIN-porteføljen, dagens lys. I dag har vi kontorer i Oslo, Helsinki, Stockholm, Gøteborg, Bergen og Stavanger.

Da ODIN ble etablert var målet å tilby aksjefondsforvaltning på tvers av de nordiske landene basert på en langsiktig verdiorientert forvaltning. Den indeksuavhengige og verdibaserte investeringsfilosofien var basis for forretningsidéen, og er fremdeles førende for hvordan vi investerer.

Vår logo og vårt navn bærer på en nordisk kulturarv, en sterk kultur vi er stolte av. Dette legger grunnlaget for hva vi gjør og hvordan vi gjør det. Vi jobber for at du som kunde skal kunne møte fremtiden godt forberedt. Det handler om å skape verdier for fremtiden.

Riktig god sommer!

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.