Bærekraftsrapport 2019

I denne rapporten kan du lese om hvordan ODIN jobber med bærekraft, og hva vi har gjort i 2019.

Vi er aksjeplukkere, og selektive i utvelgelsen av selskaper vi ønsker å investere i. Bærekraftskriterier påvirker selskapenes verdiskaping over tid, og vurderinger knyttet til dette er derfor et sentralt element i alle investeringsbeslutninger, og gir også forvalterne incentiver til å drive aktivt eierskap. Vi signerte i 2012 FNs prinsipper for ansvarlige investeringer. Dette går ut på at vi forplikter oss til å gjennomføre og rapportere på hvordan vi inkluderer ansvarlighet og bærekraft i våre selskaps- og porteføljevurderinger.

Vi har i løpet av 2019 opprettet en ESG-komite i ODIN. Dette vil være et forum hvor vi diskuterer ulike problemstillinger og forankrer avgjørelser i hele organisasjonen. I tillegg til å ha fokus på dette i selskapene vi investerer i, søker vi også som selskap å bli mer bærekraftig. Dette er noe vi vil bruke tid på i året som kommer. Vi vil i løpet av 2020 blant annet utarbeide
klimaregnskap og har som målsetning å være klimanøytrale innen utgangen av 2020.

Her kan du laste ned hele rapporten [pdf]

Her kan du se webinaret hvor vår bærekraftsansvarlig, Ane Rongved går igjennom hvordan bærekraft er en integrert del i vår investeringsfilosofi – ODIN-modellen.

 

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.