Årsrapport ODINs bærekraftsarbeid 2020

Året 2020 innebar en opptrapping av vårt bærekraftsarbeid. Vi har jobbet med strategi, struktur og rapportering internt, samtidig som vi har holdt fokus på selskapene vi investerer i.

Til tross for at 2020 ble året hvor reising og fysiske møter måtte nedprioriteres, hadde vi ikke mindre kontakt med selskapene vi eier, snarere tvert imot. Dialogen med selskapene har riktignok flyttet seg fra fysiske til digitale møterom. Dialogen med bedriftslederne på vårparten var i stor grad knyttet til Covid-19. Hvordan ville nedstengingen av samfunnet påvirke selskapene finansielt, og hvordan sørget selskapene for en trygg arbeidssituasjon for de ansatte? Som langsiktige eiere oppmuntret vi, blant annet, til kutt i utbytter og fokus på å styrke balansen.

Generalforsamlingssesongen ble også noe annerledes i året som gikk. Noen av vårens generalforsamlinger ble utsatt, men vi er glade for at de aller fleste likevel ble gjennomført digitalt. Gjennom høsten ble det tydeligere at pandemien ville vare en stund, og det var viktig at selskapene rustet seg for en fortsatt utfordrende hverdag. Det er gledelig å se at et flertall av våre selskaper har klart seg bra gjennom dette året.

Utover dialog og aktivt eierskap er vi også opptatt av å finne gode selskaper med fordel av langsiktige trender i ryggen. I porteføljene våre finner vi mange selskaper som på hver sin måte bidrar til en bedre fremtid. Men selv gode selskaper kan bli bedre, og vi er aktive eiere i disse. På rentesiden blir det utstedt stadig flere grønne obligasjoner som er en god måte å kunne bidra direkte til positiv endring. Grønne obligasjoner er noe vi har økt fokus på.

I årsrapporten under finner du blant annet eksempler på dialoger vi har hatt med våre selskaper i løpet av 2020, samt oversikt over hvordan vi har stemt på generalforsamlinger.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.