Andelsklasser i ODIN Global og ODIN Aksje

ODIN innfører andelsklasser i fondene ODIN Global og ODIN Aksje. Vi tilpasser vår prisstruktur som et ledd i å kunne tilby konkurransedyktige fondsprodukter i markedet.

Vi har nå innført andelsklasser i aksjefondene ODIN Global og ODIN Aksje (fra 10. juni 2015). Dette gjøres for å kunne ha ulike forvaltningshonorar avhengig av hvor mye du som kunde har investert i fondet.

Andelseiere som har innbetalt mer enn NOK 10 mill. vil komme i andelsklasse A, andelseiere som har innbetalt mellom NOK 1 og NOK 10 mill. vil komme i andelsklasse B og øvrige andelseiere vil komme i andelsklasse C. For mer informasjon om de forskjellige andelsklassene se vår fondsoversikt.

Hva vil dette ha å si for deg som kunde?
Flytting fra en andelsklasse til en annen medfører ingen skattemessig realisasjon for deg som kunde. ODIN vil foreta en halvårlig kontroll på at du ligger i riktig klasse.

Dersom du kjøper andeler eller allerede har et beløp som tilfredsstiller minstekravet i en andelsklasse, vil vi flytte verdien din over i riktig klassen som gir et lavere  årlig forvaltningshonorar.

Dersom du for eksempel selger noe av beholdningen din, og beløpet på kontoen din ikke lenger tilfredsstiller minstekravet i den andelsklassen du ligger i, vil du bli flyttet over i en andelsklasse som tilfredsstiller minstekravet.

For deg som allerede er investert
For deg som er investert i ODIN Global og ODIN Aksje per nå og kvalifiserer til en annen andelsklasse basert på hva du har investert, vil du automatisk bli flyttet over i riktig andelsklasse i løpet av kort tid.

Dersom du har spørsmål rundt andelsklassene i ODIN Global og ODIN Aksje er du velkommen til å ta kontakt med vårt fondssenter på telefon 24 00 48 04 eller epost kundeservice@odinfond.no

 

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.