Alexandra Morris – med sterk tro på Europa

Kapitalflukten fra aksjer er over, og vi ser nå at kapital er på god vei tilbake til aksjemarkedene igjen.

Alexandra Morris, seniorporteføljeforvalter i ODIN, med ansvar for ODIN Europa og ODIN Europa SMB gir i dette intervjuet sitt syn på situasjonen i Europa. Hun ser en forbedring av makrobildet i Europa, og har sterk tro på en bedring.

• Alexandra, det har vært en tøff periode for Europa, hva ser du som de største utfordringene i regionen i tiden framover? Ser du noen tegn til forbedringer?
Gjelden er fortsatt høy i flere europeiske land, men den verste krisen i form av redselen for økonomisk sammenbrudd mener jeg er over nå, men det gjenstår mye arbeid for å få de forskjellige statsbudsjettene i balanse. Nøysomhet og sparepakker er ikke populært, og politikerne trekkes mellom å være ansvarlige eller populistiske for å få fornyet tillit. Jeg synes til tross for dette at Europas befolkning er ansvarsfulle og har forståelse for at det ikke kan fortsette som før. Det viser seg at det er partier som støtter reformpolitikken som har blitt gjenvalgt etter at krisen begynte.

På lang sikt må Europa gjøre flere tiltak for å være i forkant i en stadig mer konkurranseutsatt verden. Vi må utvikle og tiltrekke oss talentene, stimulere innovasjon, samarbeide med andre land, og bygge en infrastruktur som er mer fleksibel for selskapene. Men jeg har en sterk tro på Europa, og det finnes enormt mange gode, lønnsomme virksomheter i Europa som har klart seg veldig bra under krisen. Dette ser vi veldig positivt på, og når verdiene på disse selskapene har redusert seg på grunn av makronivået, har det ført til at vi har kunnet investere i gode kvalitetsselskaper til en rimelig pris.

• Hvor mye påvirkes Europa av uroen om fremtidig stopp av tilførsel av likviditet i USA
Finansmarkedene er globale, så det er klart at også Europa påvirkes av det som skjer i USA, og det finnes de som tror at børsene kommer til å falle ved en eventuell reduksjon av tilførsel av likviditet i USA. Vi i ODIN tror imidlertid ikke at denne koblingen er spesiell sterk. Vi må huske på at det er positivt hvis likviditetstilførselen – støttekjøp av statsobligasjoner – avtar, fordi det faktisk betyr at økonomien går bedre. Vi tror en forbedring i amerikansk økonomi vil påvirke aksjemarkedet i positiv retning.

• Hva tror ODIN om euroens fremtid?
I ODIN er vi sikker på at euroen er kommet for å bli. Men det er mulig at sammensetningen av land som er tilknyttet eurosamarbeidet kommer til å endre seg. Land som Hellas eller Kypros kan komme til å forlate valutasamarbeidet, men det kommer ikke til å skje før alt ligger til rette for at det blir uten alt for store konsekvenser for finansmarkedene. Vi tror også at Latvia vil gå inn i valutasamarbeidet etterhvert. Vi ser at vårt baltiske nabolands eventuelle tilslutning til valutasamarbeidet vil bli en styrke for euroen, men fremfor alt en styrke for Latvia. Det er et land som har hatt det vanskelig, men de har gjennomført kraftige tiltak som har skapt gode forutsetninger for vekst. Dette viser at det er mulig å få land på fote igjen selv etter store økonomiske krisetider.

• Hvilke framtidsutsikter ser du for aksjemarkedene i Europa?
På lang sikt ser det veldig bra ut, og det kommer hovedsakelig av tre ting:

1. Den makroøkonomiske situasjonen i Europa begynner å se bedre ut. BNP i eurosonen viste for første gang positive tall i Q2, etter negativ utvikling hvert kvartal siden Q3 2011. Hvis det viser seg at dette holder seg framover, så kommer det til å øke forventningene til markedene og skape økt tillit til fremtiden. Resultatet blir at selskapene kommer til å tjene mer penger, estimatene oppjusteres og aksjemarkene stiger.

2. Aksjene i Europa er undervurderte. Europa er den billigste regionen i verden, og pris/bok multipler ligger på det historiske laveste nivået sammenlignet med USA. Pris/bok er et nøkkeltall som viser sammenligningen mellom markedsverdi og bokført verdi til et selskap.

3. Kapitalflukten fra aksjer er over, og vi ser nå at kapital er på god vei tilbake til aksjemarkedene igjen.

• Hvorfor skal man kjøpe ODIN Europa ?
ODIN Europa har de siste 12 månedene levert en avkastning på 35 prosent, syv prosent høyere enn referanseindeksen og alle investeringene, unntatt tre enkeltaksjer, har gitt positiv avkastning. Vi har en konsentrert portefølje med ca 30 innehav, og en forvalter som tar aktive valg hele tiden. Hvert innehav betyr mye for avkastningen i fondet. Vi er langsiktige og tar ingen kortsiktige posisjoner.

ODIN har en veldig konsekvent forvaltningsfilosofi med konsentrerte porteføljer og fokus på verdiinvesteringer. Vi investerer kun i selskaper som skaper verdi (selskaper som har en avkastning på investert kapital som er høyere enn kostnadene). Selv om aksjekursene kortsiktig påvirkes av flere faktorer tror vi at selskaper med bra fundament og evne til å skape verdier over tid kommer til å gi gode muligheter for god avkastning

ODIN Europa har en blanding av små, mellomstore og store selskaper. Dette gir forvalter fleksibilitet til å sette sammen en portefølje tilpasset den rådende økonomiske situasjonen.

• Kan du nevne ett selskap i ODIN Europa som du tror mye på?
Jeg har tro på alle selskapene i porteføljen. Den inneholder velkjente navn som Adidas, Hugo Boss, Unilever, Swatch og BASF samt mange mindre, mer ukjente selskaper som blant annet er underleverandører til Apple, BMW, Nestle, oljeselskaper og generell industri.

For å nevne ett selskap vi har stor tro på for de neste kvartalene, så er det IT selskapet SAP. SAP er et veldig stort selskap med en market cap på 75 mrd euro. SAP er største posisjon i fondet med 4,5 prosent og er ledende leverandør av IT software. Deres styringsverktøy leveres til store og mellomstore bedrifter. Disse verktøyene er virksomhetskritiske systemer. SAP er dobbelt så store som sin neste konkurrent, vokser både geografisk (spesielt i Kina), produktmessig (mobile applikasjoner eller computing og databehandlings- løsninger), og sist men ikke minst i nye kundesegmenter som finans hvor de historisk har vært svake.

Dette er et eksempel på der vi har kjøpt et selskap med høye inngangsbarrierer og robust inntjening. Kundene kan ikke bytte systemer uten svært store kostnader. Med den enorme kundebasen og årlige forutsigbare lisensinntekter, evner SAP å holde seg helt i teten teknologisk og sikrer dermed enda større dominans.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.