13 ble lykketallet for ODIN

For ODIN ble 2013 et lykkens år. Resultatene snudde for våre andelseiere. Gjennomsnittlig avkastning i 2013 for ODINs aksjefond endte på hele 34,4 prosent og mange av fondene fikk oppgraderte vurderinger fra analysebyråer.

Det startet allerede i januar 2013 med prisen som «Årets Globalfond» i den tøffe svenske konkurransen til det svenske magasinet Privata Affärer. I en tilsvarende norsk konkurranse i regi av Dine Penger ett år senere vant de samme forvalterne kategorien for beste norske aksjefond for fremvoksende markeder. Fondet de forvalter, ODIN Emerging Markets, oppnådde i sommer dessuten høyeste rangering hos analysebyrået Morningstar.

ODIN har vært gjennom en restrukturering de seneste par år, der målet har vært å komme tilbake som den ledende, nordiske fondsforvalteren. Analysekapasiteten er netto økt gjennom nyansettelser og et omfattende arbeid med en grundig, verdibasert analysemodell begynner å gi resultater for flere av fondene. Dette så vi spesielt i ODIN Sverige, som endte fjoråret som et av de aller beste fondene i Norden. ODIN Norge ligger dessverre fremdeles bak sin referanseindeks da omstruktureringen har tatt lenger tid enn planlagt. Men kvaliteten på denne porteføljen er god og vi forventer at de endringer som er gjort vil gi resultater fremover.

Generelt har ODIN jobbet frem en enda dypere investeringsfilosofi og – strategi. Vi skal nå både være en aktiv, ansvarlig og langsiktig eier. Det betyr at vi vil opptre aktivt overfor ledelsen i de selskapene vi har investert i, for å sikre at selskapet opptrer ansvarlig og langsiktig. Forvalterne i ODIN har da også ved flere ganger vist engasjement overfor selskapsledelse der vi har ment at verdier kunne forspilles eller at adferden ikke har vært forenelig med ansvarlighet overfor miljø eller langsiktig verdiskapning.

ODIN foretar, i langt større grad enn de fleste andre fondsforvaltere, aktive og konsentrerte aksjevalg. Det vil si å legge større tro på hvert enkelt selskap og ikke bare støtte seg på å eie et bredt og heller tilfeldig utvalg av aksjer. Det vil gi større kursutslag for fondene i det korte bildet, men vil være forenelig med genuin, aktiv forvaltning.

Det nye året startet med at ODIN i Dine Pengers «AksjeFond NM» ble kåret til Norges nest beste forvaltningsmiljø etter Delphi. Det er en plass opp fra året før, og uttrykker både stabilitet og fremgang i forvaltningsmiljøet. Med de makroøkonomiske utsiktene bedre enn på lenge, ser ODIN frem til et nytt fremgangsrikt år.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.