«Woodstock for capitalists»

I år valfartet nær 40 000 tilhengere til Omaha for å delta på årsmøtet til Berkshire Hathaway, en samling som Warren Buffett selv har kalt "Woodstock for capitalists". Vår forvalter Oddbjørn Dyvad var en av deltakerne.

Warren Buffett er verdens mest kjente investor og blant verdens rikeste personer. Hans prinsipper for investeringer står seg like godt i dag som de har gjort de foregående 50 år. I år valfartet nær 40 000 tilhengere til Omaha for å delta på årsmøtet til Berkshire Hathaway, en samling som Buffett selv har kalt «Woodstock for Capitalists».

[vippy id=»5694″ width=»806″ height=»453″]

Nedenfor kan du lese Oddbjørn Dybvads reisebrev fra møtet – et møte som kan karakteriseres som en salig blanding av et vekkelsesmøte og et investeringsseminar.

Historien bak Birkshire Hathaway
Dagens investeringsselskap Berkshire Hathaway bærer paradoksalt nok navnet til en av Warren Buffetts tidligste og dårligste investeringer, tekstilprodusenten med samme navn, som Buffett kjøpte i 1962 og til slutt solgte i 1985 etter mange års tap. Buffetts mange suksessfulle forsikringsinvesteringer ble også gjort i denne perioden, blant annet investeringen i forsikringsselskapet GEICO.

Siden oppstarten av investeringsselskapet for snart 50 år siden, har selskapet vokst til å bli verdens 5. største børsnoterte selskap, hvorav Warren Buffett eier nær 33 %. Markedsverdien av Berkshire Hathaway er 307 mrd USD. De siste 48 årene har veksten i bokført egenkapital pr aksje vært 19,7 % i året, sammenlignet med en kursstigning på 9,4 % for det amerikanske aksjemarkedet (S&P500) i samme periode. Buffett har uttalt at han liker å ha litt kontanter i bakhånd, omtrent 20 mrd USD.

På hovedkontoret i Omaha sitter 25 ansatte, mens antall ansatte under Berkshire-paraplyen er hele 330 745. Buffets årslønn er 100 000 USD og han bor fortsatt i huset han kjøpte i 1958 for 31 500 USD (250 000 USD i dagens pengeverdi). Buffett har bestemt at 99 % av hans formue skal gå til veldedige organisasjoner etter hans død, primært Bill Gates Foundation.

Dagens Berkshire Hathaway
I dag består Berkshire av en hel rekke selskaper innen mange ulike sektorer. De største børsnoterte investeringene er betalingsformidlingsselskapet American Express (3 % av Birkshires totale eiendeler), Coca Cola (3,4 %), IBM (2,6 %) og banken Wells Fago (5 %).

De største unoterte investeringene «The powerhouse 5» dekker alt fra kraftforsyningsselskapet MidAmerican Energy og togselskapet BNSF til industriselskaper som Iscar (verktøy), Lubrizol (spesialkjemikalier) og Marmon (elektoniske komponenter). I tillegg kommer en rekke service- og konsumselskaper («from lollipops to jet airplanes») hvor klesmerket Fruit of the Loom, See’s Candy og teppeprodusenten Shaw er velkjente. Berkshires 28 dagsaviser og 42 magasiner er også en del av konsumeksponeringen.

Blant de viktigste investeringene er likevel Berkshire sine ulike forsikringsselskaper hvorav BH Reinsurance Group og bilforsikringsselskapet Geico er de viktigste. Warren Buffetts fasinasjon for forsikringsselskaper er kort fortalt mulighetene disse selskapene har til å investere kundenes premieinnbetalinger inntil de skal utbetales fra forsikringsselskapene, i Buffetts termer såkalt «float».

Buffetts siste store investering var oppkjøpet av ketsjupprodusenten Heinz i 2013. I årsrapporten for 2013 gjentar Buffett noen av sine sentrale oppkjøpskriterier, blant annet:

1) Demonstrated consistent earnings power
2) Businesses earning good returns on equity while employing little or no debt
3) Simple businesses

Årsmøtet 2014
Som vanlig foregår årsmøtet i Omaha, Buffetts hjemby, som ligger i Midtvesten- en times flytur vest for Chicago. I 1981 var det 12 deltakere på årsmøtet, i helga deltok 38 000, noe som er utfordrende nok for en søvnig by i Midtvesten med 13 850 hotellrom.

Selve årsmøtet består av en 6 timers spørsmål- og svarrunde med Warren Buffett (84 år) og forretningspartner Charlie Munger (90 år). Utover dette er det aktiviteter hele helgen hvor likesinnede investorer møtes, og hvor det selvfølgelig er lagt til rette for at en kan handle varer fra de mange selskapene som Berkshire eier. På årsmøtet deltar Bill Gates, som sitter i Berkshires styre, men som blir en parantes denne helgen i forhold til «Orakelet fra Omaha».

Årsmøtet i 2014 ble innledet med at en dansende Warren Buffett inntok scenen akkompagnert til låten –Y.M.C.A. Deretter fulgte drøyt 50 spørsmål fra salen, journalister og analytikere som dekket all verdens temaer fra Coca Cola sitt incentivprogram til Buffett sine planer for Berkshire den dagen han takker for seg.

Som i all kommunikasjon fra Warren Buffett ble budskapet rundt investeringer formidlet på en enkel, lettfattelig og ofte humoristisk måte. 90 år gamle Charlie Munger utfylte med korte, presise og ofte humoristiske kommentarer. Svarene fra Munger var ofte så korte at Buffett etter hvert kommenterte det: «As you may understand, he doesn’t get paid by the word».

 

Flere spørsmål var knyttet til de to herrenes respektable alder, og begge svarte på disse spørsmålene med stor sarkasme og humor. Som Buffett uttalte: «Charlie turned 90 and I find it very encouraging how he handles middle age».

På spørsmål om bakgrunnen til Berkshires enorme suksess trekker både Buffett og Munger frem en ledderstil basert på tillit til, fremfor kontroll av, ansatte. Denne tilliten gjør at lederne for Berkshires mange selskaper har stor grad av frihet. Buffett og Munger legger seg ikke opp i driften av selskapene, men allokerer kapital dit hvor den kaster mest av seg.

En annen suksessfaktor som ble trukket frem var Buffetts og Mungers evner til å definere sine «circles of competences», og ikke investere i selskaper de ikke har et godt grunnlag for å forstå. Berkshire leter etter enkle, og lett forståelige forretningsmodeller hvor endringer skjer sakte. Sektorer hvor endringer skjer raskt holder herrene fra Omaha seg unna, noe deres mangel på investeringer i blant annet IT-bransjen illustrerer. Som Munger uttalte: «We are slow – the difficulty of being slow is that you are dead before you are finished».

De seneste årene har Berkshire gjort store investeringer i kapitalintensive og delvis regulerte bransjer som jernbaneselskapet BNSF og kraftselskapet Mid-American Energy. Begge investeringer var gjenstand for dels kritiske spørsmål på årsmøtet. Det går klart frem at Berkshires størrelse gjør det mer utfordrende i dag å sysselsette tilsiget av kapital enn tidligere. En fordel med disse to store investeringene er at det er en god måte å sysselsette store mengder kapital på da begge krever betydelige investeringer i årene fremover. En lavere avkastning på kapitalen, eller «decent returns» som Buffett kaller det, virker å veies opp med mengden kapital de kan sysselsette i de to virksomhetene.

Erfaringene fra tekstilprodusenten Berkshire fra tidlig 1960-tall danner vel noe av grunnlaget for det negative synet på å kaste gode penger etter dårlige: «Major additional investment in a terrible industry usually is as rewarding as struggling in quicksand».

Buffett har et unikt selskapsfokus og er svært skeptisk til forsøk på å spå makroøkonomi og markeder, noe som blir gjentatt både i årsrapporten for 2013 og på årsmøtet. «Forming macro opinions or listening to macro or market predictions is a waste of time. Indeed, it is dangerous because it may blur your vision of the facts that are truly important. Our preference would be to reach our goal by directly owning a diversified group of businesses that generate cash and consistently earn above-average returns on capital».

Hva har dette med ODIN å gjøre?
Buffetts investeringstanker er prinsipper, og prinsipper blir ikke utdaterte. Buffett er opptatt av at selskapene Berkshire investerer i innehar såkalte «economic moats», eller «økonomiske vollgraver» som beskytter selskapene mot konkurranse. Disse vollgravene sørger for at selskapene opprettholder høy avkastning på kapitalen, og beskytter kontantstrømmen over tid. Coca-cola er et godt eksempel på et selskap med brede vollgraver, blant annet merkevaren som er svært sterk etter 121 år med merkevarebygging. Et annet selskap er betalingsformidlingsselskapet AMEX hvor sterke nettverkseffekter er med å beskytte selskapet mot konkurranse.

 

I ODIN forsøker vi også å investere i selskaper med økonomiske vollgraver, selskaper vi mener er i stand til å beskytte konkurransefortrinnene sine i mange år fremover. Eksempler på slike vollgraver kan være høye byttekostnader for kundene (Oracle, Rolls Royce, SAP) eller immaterielle eiendeler og sterke merkevarer (3M, Henkel, Reckitt )

Buffett taler varmt for å konsentrere seg om et fåtall selskaper i investeringssammenheng. I ODIN er vi tilhengere av konsentrerte porteføljer. Alle våre fond har mellom 25 til 40 selskaper. Vi tror oppfølgingsrisikoen blir mindre samtidig som vi har nok aksjer i fondene til å spre den selskapsspesifikke risikoen. Eller som Buffett selv ganske tydelig har sagt det: «Diversification only makes sense for those who do not know what they are doing».

Verdsettelse, eller fastsettelse av «Intrinsic value» kom også opp i spørsmålsrunden på årsmøtet. Når Buffett snakker om et selskaps verdi, eller intrinsic value, er dette et estimat på et selskaps verdi basert på fremtidige kontantstrømmer. «Intrinsic value can be defined simply: It is the discounted value of the cash that can be taken out of a business during its remaining life». I ODIN bruker vi mye tid på å vurdere kontantstrømmer, både historiske og fremtidige, da også vi mener disse legger grunnlaget for et verdianslag av selskapene våre.

Opptreden på årsmøtet i 2014 gir ingen signaler om at de to eldre herrene har tenkt å pensjonere seg med det første. Ingen sier det vel bedre enn Warren Buffett selv:

«In a general sense, grey hair doesn’t hurt on this playing field. You do not need good hand-eye coordination or well toned muscles to push money around. As long as our minds continues to function effectively, Charlie and I can keep on doing our jobs pretty much as we have in the past».

Dette er gode nyheter for oss som fortsatt ønsker å lære av verdens fremste investorer.

 

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.