Vedtekstendring

Endring av vedtekter for ODIN Horisont, ODIN Flex og ODIN Konservativ

ODIN har mottatt godkjennelse fra Finanstilsynet, datert 1. juli 2014, vedrørende søknad om vedtektsendring for ODIN Horisont, ODIN Flex og ODIN Konservativ. Forslaget om vedtektsendring ble behandlet på eget andelseiermøte den 5. juni 2014, og et stort flertall stemte for vedtektsendringene.

Endringen i vedtektene innebærer en endring i fondenes investeringsmandat ved at fondene heretter skal kunne investere utelukkende i fond forvaltet av ODIN eller i andre fond.

I tillegg tilpasses vedtektene ny verdipapirfondlov og Verdipapirfondenes Forenings nye anbefalte vedtekter.

Vedtektsendringene trer i kraft fra den 10.07.2014.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.