Tidligere webinarer

Webinar – Makrooppdatering og strategisk portefølje – 6. mai 2019

 

Webinar – Makrooppdatering og strategisk portefølje – 4. mars 2019

Webinar – Makrooppdatering og ODIN Europa – 4. februar 2019

Webinar – Makrooppdatering og strategisk portefølje – 3. desember 2018

Webinar – Makrooppdatering og ODIN Norden – 5. november 2018

Webinar – Makrooppdatering og ODIN USA – 1. oktober 2018

Webinar – Makrooppdatering og ODIN Emerging Markets – 3. september 2018

Webinar – Makrooppdatering og ODIN Energi – 4. juni 2018

Webinar – Makrooppdatering og ODIN Eiendom – 7. mai 2018

Webinar – Makrooppdatering og ODIN Finland- 9. april 2018

Webinar – Makrooppdatering og ODIN Europa- 5. mars 2018

Webinar – Makrooppdatering og ODIN Kreditt – 5. februar 2018

Webinar – Makrooppdatering og ODIN Emerging Markets – 4. desember 2017

Webinar – Makrooppdatering og ODIN Sverige – 6. november 2017

Webinar – Makrooppdatering og ODIN Norge – 2. oktober 2017

Webinar – Makrooppdatering og ODIN Global – 4. september 2017

Webinar – Makroppdatering og strategisk portefølje – 7.8.2017

Webinar – Makroppdatering og ODIN USA – 12.6.2017

Webinar – Makrooppdatering og ODIN Europa 8.5.2017

Webinar – Makrooppdatering og ODIN Norden 03.04.2017

Webinar – Makrooppdatering og ODIN Eiendom 06.03.2017

Webinar – Makrooppdatering og ODIN Energi 30.01.2017

Webinar – Makrooppdatering og strategisk portefølje 5.12.2016

Spørsmål og svar fra webinar 5. desember 2016.

Spørsmål: Vil andelen USA endre seg i ODIN Global som følge av opprettelse av ODIN USA?

Svar: Vi forvalter ODIN Global og ODIN USA som to separate fond. En gunstig «bieffekt» fra etableringen av ODIN USA er økt fokus på idegenerering blant amerikanske aksjer. Det merker vi allerede. Eksempelvis har vi investert i Roper Technologies i ODIN Global som følge av USA-teamets arbeid med selskapet. Vi ser for oss flere slike eksempler fremover. Idegenereringen går også andre veien. Alle amerikanske selskaper i ODIN Global fant veien inn i ODIN USA. Vi kjøper aldri aksjer med noteringssted som argument, men jeg tror det er naturlig at ODIN Global får flere amerikanske aksjer i porteføljen som følge av ytterligere fokus og idegenerering i det amerikanske markedet. For ODIN Global er etableringen av ODIN USA udelt positivt.

Webinar – ODIN Emering Markets 7.11.2016

Webinar – ODIN USA 24.10.2016

Webinar – ODIN Europa 3.10.2016

Webinar – ODIN Global 5.9.2016

Webinar 20. juni 2016 – ODINs anbefalte løsninger

 

Webinar 2. mai 2016 – ODIN Norden

Webinar 7. mars 2016 – ODIN Kreditt

Webinar 1. februar 2016 – ODIN Energi
[vippy id=»7975″ width=»806″ height=»453″]

Webinar 23. november 2015 – ODIN Kreditt

[vippy id=»7754″ width=»806″ height=»453″]

Webinar 2. november 2015 – ODINs fond-i-fond og kombinasjonsfondene

[vippy id=»7720″ width=»806″ height=»453″]

Webinar 7. september 2015 – ODIN Europa

[vippy id=»7465″ width=»806″ height=»453″]