Rådgiververktøy

For å gjøre jobben lettere for dere rådgivere i bankene, har vi samlet litt forskjellig materiale som kan benyttes i daglig arbeid og i dialog med kundene.

Webinar – Makrooppdatering og ODIN Norden – 6. mai 2019

Neste webinar holdes den 3. juni 2019. Invitasjon sendes ut en uke i forkant. 

Tidligere webinar finner du her.

Her kan du høre hele webinaret om nytt andelseierregister i ODIN og hvordan det vil påvirke kundene og deg som rådgiver.

 

Aksjesparekonto

ODIN ønsker å gjøre det lett for deg som rådgiver å avgjøre om en kunde bør plassere fondsandelene sine på en Aksjesparekonto eller ikke. Derfor har vi produsert noen filmer som vi mener beskriver de mest aktuelle kundecasene – og hva vi i ODIN anbefaler.

SE VIDEO – Kundecase 1
SE VIDEO – Kundecase 2
SE VIDEO – Kundecase 3

Rådgiververktøy

ODIN Aksje
ODIN Flex
ODIN Horisont
ODIN Konservativ
ODIN Rente
Støttefoiler
Avkastning ODINs fond

Års- og halvårsrapporter fra ODIN

Halvårsrapport ODINs verdipapirfond 2017

Årsrapport ODINs verdipapirfond 2017

Halvårsrapport ODINs verdipapirfond 2016

Nøkkelinformasjon til fondene (KIID-dokumenter)

ODIN Aksje C
ODIN Konservativ
ODIN Flex
ODIN Horisont
ODIN Rente C
ODIN Norden
ODIN Norge C
ODIN Sverige C
ODIN Finland C
ODIN Europa C
ODIN Global C
ODIN Emerging Markets
ODIN Energi C
ODIN Eiendom C
ODIN USA C

Slik jobber vi i ODIN