Rådgiververktøy

For å gjøre jobben lettere for dere rådgivere i bankene, har vi samlet litt forskjellig materiale som kan benyttes i daglig arbeid og i dialog med kundene.

Fondskommentarer/faktaark/rapporter
Bli bedre kjent med ODIN og få et innblikk i fondenes porteføljer og forvalternes kommentarer på måneden som gikk eller for hele året.

Støttefoiler


Webinarer

Her finner du webinarene som er kjørt i perioden mars – mai 2020

Tidligere makrooppdateringer på webinar finner du her.

 

Her kan du høre hele webinaret om nytt andelseierregister i ODIN og hvordan det vil påvirke kundene og deg som rådgiver.

 

Aksjesparekonto

ODIN ønsker å gjøre det lett for deg som rådgiver å avgjøre om en kunde bør plassere fondsandelene sine på en Aksjesparekonto eller ikke. Derfor har vi produsert noen filmer som vi mener beskriver de mest aktuelle kundecasene – og hva vi i ODIN anbefaler.

SE VIDEO – Kundecase 1
SE VIDEO – Kundecase 2
SE VIDEO – Kundecase 3

 

Nøkkelinformasjon til fondene (KIID-dokumenter)

ODIN Aksje C
ODIN Konservativ
ODIN Flex
ODIN Horisont
ODIN Rente C
ODIN Norden
ODIN Norge C
ODIN Sverige C
ODIN Small Cap C
ODIN Europa C
ODIN Global C
ODIN Emerging Markets
ODIN Eiendom C
ODIN USA C

Slik jobber vi i ODIN