Starten på en ny oppgangsperiode i olja

Utsikter til høyere oljepris, godt posisjonerte selskaper og økende aktivitetsnivå legger grunnlaget for gode tider blant olje- og oljeserviceselskapene.

Oljeprisen har stabilisert seg på cirka 55 amerikanske dollar fatet etter at OPEC besluttet å kutte produksjonen. Historisk har landene som utgjør OPEC vært flinke til å jukse med produksjonskvotene. Men så langt tyder rapporter på at kuttene faktisk gjennomføres. Uttalelser fra oljekartellet indikerer at kuttene også opprettholdes i andre halvår.

Perioden med kutt i kostnader og aktivitet vil på sikt føre til kraftig nedgang i oljeproduksjonen. Det vil spesielt synes fra prosjekter til havs, som har lange ledetider og gjør forutsigbarheten relativt høy. Ledetid er tiden det tar fra et prosjekt settes i gang til det produserer. Kombinert med jevn vekst i etterspørsel og uttømming av dagens felt er behovet for nye produksjon høyt og stigende.

På kort sikt kan behovet møtes av økende produksjon av skiferolje, men på sikt øker behovet for produksjon til havs. Spørsmålet blir til hvilken oljepris tilbudet kan møte behovet for ny produksjon. Vi tror oljeprisen vil måtte stige de neste årene for å stimulere til økt igangsetting av nye prosjekter og dermed økt produksjon.

Oljeselskapenes kvartalsrapporter indikerer at perioden med entydig fokus på kostnadskutt og strømlinjeforming går mot slutten. Selskapene fremstår sterke finansielt og driftsmessig mer effektive, og vil generere positiv kontantstrøm på lavere oljepris enn i forrige syklus. Forventet kontantstrøm er i dag faktisk høyere med en oljepris på 45 dollar fatet enn da oljeprisen lå over hundre dollar.

Diagram: Fri kontantstrøm for selskap i olje- og gasssektoren per fat olje(kilde: SEB, Bloomberg).

Fri kontantstrøm for selskap i olje- og gasssektoren per fat olje

Produsentene, og særlig de amerikanske skiferoljeselskapene har økt både budsjetter og aktivitetsnivå. Det er en konsekvens av høyere oljepriser og forventninger til bedre kontantstrøm. Tegn til høyere aktivitetsnivå finner vi også til havs. Antall forespørsler hos oljeserviceselskapene øker og listen over potensielle utbyggingsprosjekter blir lengre.

Utsikter til høyere oljepris, godt posisjonerte selskaper og økende aktivitetsnivå legger grunnlaget for økt inntjening og kontantstrøm. Vi mener dette er starten på en lengre oppgangsperiode for olje- og oljeserviceselskaper. Historisk har korrelasjonen mellom energiprisene vært høy. Vi tror derfor på høyere aktivitetsnivå og priser generelt for energi- og energirelaterte selskaper.

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.