Spenning i forkant av OPEC-møte

Denne uken møtes OPEC ministrene til uformelle samtaler i Algerie, og som vanlig florerer ryktene med påfølgende høy volatilitet i oljeprisen.

Det neste offisielle OPEC-møte skal avholdes i november. Dette føyer seg inn i rekken av «støy» som påvirker oljeprisen på kort sik.

Markedets spekulasjoner varierer mellom varianter av produksjonsfrys, produksjonskutt eller ingen endring i forhold til dagens regime. Som i forkant av forrige møte, er hovedfokuset på Saudi Arabia og Iran. Iran har i etterkant av lemping på sanksjonene økt sin produksjon i overkant av analytikeres forventning, men i det siste har deres produksjonsvekst flatet ut. Det kan derfor argumenteres for at det er større forutsetninger for en enighet denne gangen. Så lenge Iran har vært i en fase hvor produksjonen øker har incentiv for en avtale vært begrenset. Et sentralt spørsmål i så henseende er Irans mulighet for ytterligere produksjonsøkning og til hvilken pris.

Hvilke utfall kan dette møtet få?
Velger OPEC uendret regime forventes en nedgang i oljeprisen som følge av at det vil ta lengre tid for å oppnå markedsbalanse, mens en avtale om kutt vil kunne føre til en kraftig oppgang. Et produksjonskutt er ikke forventet, og vil umiddelbart bedre markedsbalansen.

Oljeprisen har, stort sett, det siste halvåret beveget seg mellom 40 og 50 dollar per fat. Frykt for økt produksjon fra relativt fleksibel amerikansk skiferproduksjon stimulert av høyere oljepris, kombinert med usikkerhet knyttet til global økonomisk vekst, begrenser potensiale på oppgangen på kort sikt. Tilsvarende begrenses nedsiden av kutt i skiferproduksjon og etterspørsels stimulans ved lavere oljepriser.

Markedsbalansen beveger seg i positiv retning hovedsakelig drevet av vekst i etterspørselen, kraftige kutt i oljeselskapenes investeringer og «naturlig» tømming av eksisterende felt. Særdeles mange faktorer påvirker markedsbalansen på kort sikt, og det er derfor vanskelig og eksakt anslå når markedet balanseres.

På lengre sikt trenger verden oljeproduksjon fra OPEC, amerikansk skifer og i en viss grad offshore for å møte forventet etterspørsel. Gjennom de siste års dramatiske kutt i oljeselskapenes investeringer, som vil ha en dramatisk effekt på fremtidig produksjon, beredes grunnen for en klassisk syklisk oppgang i oljeprisen. Hvor høyt prisen vil gå avhenger av hvem som blir produsenten av det marginale fatet og deres kostnadsposisjon.

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.