Fondssparing er LETT

I ODIN bruker vi å si at sparing i fond er LETT. I vår verden er LETT en forkortelse for LØNNSOMT; ENKELT, TRYGT og TILGJENGELIG. Dette er verdifulle egenskaper for deg som sparer.

Lønnsomt

Dersom du ønsker god avkastning er du også nødt til å utsette deg for svingningene som aksjemarkedet innebærer. Dette da det er nettopp svingningene i aksjemarkedet som skaper avkastningen. Over tid kan du forvente en meravkastning utover tradisjonelle spareformer som for eksempel banksparing på 3-6 % per år. Inkluderer man renters rente effekt og skattefordeler ved langsiktig sparing i fond kan man forvente en god meravkastning.

Enkelt

Det er krevende å investere i enkeltaksjer og rene rentepapirer på egenhånd. Ved å investere i fond får du derimot en profesjonell forvalter til å gjøre jobben for deg. Forvalteren setter da sammen en portefølje av gode investeringer og justerer denne kontinuerlig i tråd med utviklingen i finansmarkedene. Samtidig passer forvalteren på at du innrapporterer korrekt informasjon om investeringene dine til myndighetene hvert år, slik at du kan benytte fritiden din til noe annet enn skjemaer og kalkulatorgymnastikk når selvangivelsen skal leveres midt i den fine vårsesongen.

Trygt

Alle fondene som ODIN tilbyr er klassifisert som verdipapirfond. For deg som kunde betyr dette at vi er underlagt Verdipapirfondsloven, samt ulike regler fra Finanstilsynet og Verdipapirfondenes Forening. For deg som kunde betyr dette at du har en svært god forbrukerbeskyttelse.

Det er samtidig verdt å merke seg at alle «fond» som tilbys på markedet ikke er verdipapirfond. Under betegnelsen verdipapirfond, inngår aksjefond, kombinasjonsfond, pengemarkedsfond og obligasjonsfond. Hovedforskjellen på et verdipapirfond og et fond som ikke er klassifisert som verdipapirfond er at disse ofte er underlagt mindre regulering og har store frihetsgrader med tanke på investeringsmuligheter og kostnadsbilde, samt at forbrukerbeskyttelsen ikke trenger å være like sterk som for et verdipapirfond.

Tilgjengelig

Det er enkelt å sette penger inn i fond, men det er også enkelt å få dem ut. Du har lovfestet rett til når som helst å innløse dine fondsandeler i kontanter til en kurs som tilsvarer markedsverdi på fondets eiendeler.

Fleksibilitet har stor verdi i sparing. Livet er et usikkert prosjekt, og både behov og ønsker kan endre seg i forhold til opprinnelig plan. Da er det godt å vite at pengene dine er tilgjengelig når du trenger dem, og ikke er låst fast til pensjonsalder eller et annet fastsatt tidspunkt eller formål.