ESG i ODIN

Arbeidet med bærekraft og ansvarlige investeringer er en kontinuerlig prosess, og det er nyttig å samarbeide med andre investorer for å forbedre vårt bærekraftsarbeid. Vi deltar i ulike forum for kunnskapsutveksling, og vi er blant annet medlem av Norsif, Swesif og Nues.

Internt i selskapet er det også viktig å fornye kunnskap, og med jevne mellomrom tar vi inn eksterne aktører som kan gi oss dypere innsikt i aktuelle temaer. Det er også svært nyttig å møte NGO’er* som er eksperter på ulik tematikk, slik at vi kan være tydeligere i forventningene vi stiller til våre selskap. Gjennom medlemskap i PRI (Principles for Responsible Investment) har vi mulighet til å gå sammen med andre investorer for å påvirke selskaper og sette fokus på enkelte temaer.

* NGO’er er ikke statlige organisasjoner