Om fondsfusjonen – SpareBank 1 Pengemarked og ODIN Pengemarked

Svar på spørsmål om fusjon av ODINs fond og endringsmeldinger i den forbindelse.

Det ble nylig vedtatt på andelseiermøte at SpareBank 1 Pengemarked fusjoneres inn i ODIN Pengemarked. Fusjonen ble gjennomført 13. oktober 2014.

Når et fond du eier andeler i fusjoneres inn i et annet fond, vil du få andeler i det nye fondet.

Verdien av andelene tilsvarer verdien av andelene du eide i det opprinnelige fondet, men antall andeler kan endre seg avhengig av fusjonsforholdet mellom de to fondene.

Fusjonsforhold SpareBank 1 Pengemarked og ODIN Pengemarked 13. oktober 2014
Hadde du andeler i SpareBank 1 Pengemarked pr 10. oktober 2014? Da fikk du nye andeler i ODIN Pengemarked den 13. oktober 2014.

Fusjonsforholdet er beregnet pr. kursdato 10.10.14 ved å dividere kursen i SpareBank 1 Pengemarked (kr 1 017,79) med kursen i ODIN Pengemarked (kr 1 006,70) = fusjonsforhold 1,011016.

Endringsmeldingen du mottar fra VPS i disse dager viser hvor mange andeler du er tildelt ved fusjon i ODIN Pengemarked og hvor mange andeler du hadde i SpareBank 1 Pengemarked.

Antall nye andeler i ODIN Pengemarked = Fusjonsforholdet 1,011016 multiplisert med antall andeler du hadde i SpareBank 1 Pengemarked.

Om spareavtaler i berørte fond
Spareavtale i gammelt fond blir videreført i nytt fond.

Dersom du ved fusjonsdato har spareavtale i både SpareBank 1 Pengemarked og ODIN Pengemarked, vil beløpet på avtalen i  SpareBank 1 Pengemarked bli lagt til beløpet på avtalen i ODIN Pengemarked.

Spareavtalen i SpareBank 1 Pengemarked vil deretter bli slettet.

 

 

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.