Bekreftelse på gjennomført fondsfusjon

Flertallet av andelseierne i fondene ODIN Pengemarked og SpareBank 1 Pengemarked har i eget andelseiermøte samtykket til fusjon.

Det ble en betydelig overvekt av forhåndsmottatte og frammøtte stemmer i favør av fusjonen: 99,46 prosent av stemmene i ODIN Pengemarked og 99,96 prosent av stemmene i SpareBank 1 Pengemarked gikk i favør av fusjon mellom de to fondene der ODIN Pengemarked er det overtakende fondet. Fusjonen ble gjennomført 13. oktober 2014.

Fondenes depotmottaker, Handelsbanken NUF, har utarbeidet en bekreftelse på at fusjonen er gjennomført i henhold til verdipapirfondloven § 5-6.

Andelseiere som ønsker kopi av bekreftelsen kan kontakte ODINs kundeservice på telefon
24 00 48 04.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.