Utviklingen i oljeprisen

Oljeprisen har fått hard medfart de seneste dagene, og aksjer som er knyttet opp mot oljevirksomhet har naturlig nok falt mye. Hva er årsaken til det kraftige fallet i oljeprisen, selv i tider der geopolitisk uro i deler av Midt-Østen er større enn på lenge?

Tilbudet av olje er fortsatt stort, og må antagelig reduseres for å stoppe prisfallet. Bort i mot en million fat per dag bør bort fra markedet, mener analytikere.

De fleste ser mot Saudi Arabia, som historisk har opptrådd som «svingprodusent» når oljeprisen beveger seg mye fra landets erklærte «ønskepris» på 100 dollar per fat. I skrivende stund er prisen under 90 dollar.

Men, hittil ser vi ingen signaler om kutt fra Saudi Arabia. Det har satt i gang spekulasjoner om hvorvidt Saudi Arabia ønsker å teste prissensitiviteten for skiferolje-produksjonen i USA. Det er stor usikkerhet knyttet til hvor langt oljeprisen kan falle før skiferproduksjon er ulønnsomt, men antas å ligge rundt 80-85 USD per fat. Hvis skiferoljeprodusentene ser for seg priser under dette, vil investeringer i nye brønner på eksisterende felt og nye prosjekter i USA kuttes og fremtidig produksjon reduseres.

Det er ikke bare produksjon fra Saudi Arabia og USA som er årsaken til tilbudsoverskuddet, men også økt produksjon fra land som Nigeria, Libya, Algerie og Angola. Produksjonsøkning siden januar fra disse fire landene tilsvarer faktisk omtrent dagens tilbudsoverskudd på en million fat per dag, ifølge Simmons & Company. Hvor lenge disse landene klarer å holde produksjonen så høy, gjenstår å se. På kort sikt kan for eksempel Libya fort komme til å oppleve forstyrrelser i produksjonen.

Også økt makroøkonomisk usikkerhet bidrar til oljeprisfallet. Lavere vekst i europeiske land og reduserte forventninger til kinesisk vekst medfører lavere vekst i forventet global oljeetterspørsel.

På kort sikt er altså oljeprisen tynget av både økt tilbud og redusert etterspørsel. Ved ytterligere fall er et tiltagende antall oljefelt og prosjekter ulønnsomme, og vil over tid medføre redusert produksjon og igjen danne grunnlaget for bedre markedsbalanse og utsikter for høyere priser. Med andre ord en dynamisk prosess.

Tiltagende dårlig sentiment, kraftige kursfall og økt økonomisk usikkerhet, samt spredning av Ebola til vestlige land har skapt frykt i globale aksjemarkeder. Olje, og særlig oljeservice, er blant sektorer som har fått hardest medfart de siste ukene. På kort sikt virker både oljepris og oljeservice kraftig oversolgt, men om og når markedene snur er vanskelig å spå. Større korreksjoner og dårlig stemning er heller ikke uvanlig i oktober. Vi synes flere selskaper nå begynner å bli attraktivt priset både absolutt og i et historisk perspektiv.

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.