Rentefondene ODIN Pengemarked og SpareBank 1 Pengemarked er vedtatt fusjonert

Andelseiermøtet i ODINs to pengemarkedsfond vedtok i dag å fusjonere ODIN Pengemarked og SpareBank 1 Pengemarked.

ODIN er inne i en periode hvor vi høster fruktene av prosesser som har pågått over tid, og en av disse prosessene har vært arbeidet med fusjon av ODIN Pengemarked og SpareBank 1 Pengemarked. Andelseiermøtet har i dag med stort flertall vedtatt fusjon av fondene. Fusjonsdato er 13. oktober 2014.

Fusjonen innebærer at SpareBank 1 Pengemarkeds eiendeler og forpliktelser overdras til ODIN Pengemarked, og andelseierne i SpareBank 1 Pengemarked vil få utstedt andeler i ODIN Pengemarked tilsvarende verdien av andelene de eide i SpareBank 1 Pengemarked på siste kursfastsettelse før fusjonstidspunktet. SpareBank 1 Pengemarked vil oppløses etter fusjonen.

— — —

Resultat av avstemmingen:

Totalt antall andeler i ODIN Pengemarked: 72 600,7267

Totalt antall stemmer avgitt: 18 258,8924

Antall stemmer FOR fusjon: 18 161,1819

Antall stemmer MOT fusjon: 97,7105

Fusjonen vedtatt med 99,46% av stemmene

 

Totalt antall andeler i SpareBank 1 Pengemarked: 189 494,3411

Totalt antall stemmer avgitt: 69 056,0927

Antall stemmer FOR fusjon: 69 029,2614

Antall stemmer MOT fusjon: 26,8313

Fusjonen vedtatt med 99,96% av stemmene

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.