Bursdagsfeiring med fiskesnacks!

ODIN Emerging Markets fyller fem år i dag. Vi feirer bursdag med fiskesnacks fra Thailand, vietnamesisk yoghurt, kjeks fra Filippinene og øl fra Brasil, Chile og Malaysia. Alt fra porteføljeselskaper i fondet.

I denne 5-årsperioden har vår tilnærming til investeringer i fremvoksende markeder vært å finne selskaper med god verdiskaping over tid og sterke markedsposisjoner kombinert med god selskapsstyring.

Tør du investere i indeks i fremvoksende markeder?

Aktiv forvaltning i fremvoksende markeder gir for oss mye mening. En erfaring over disse årene er hvor viktig god selskapsstyring, eller såkalt corporate governance, er ved investeringer i disse markedene. Vi ønsker ikke å investere i selskaper hvor ledelsen eller styret har en annen agenda enn oss. Det har vært viktig å finne selskaper med en ledelse vi kan stole på og som arbeider for alle aksjonærenes interesser. Vi tror det er mulig å unngå svak selskapsstyring gjennom et aktivt syn på selskapene vi investerer i.

Som aktiv forvalter slipper vi å investere som referanseindeksen. Det er en rekke selskaper i referanseindeksen vi aldri ville investert i. De 10 største posisjonene i indeksen vises i tabellen nede. Som det fremgår av tabellen er dette i hovedsak koreanske og taiwanske teknologiselskaper og kinesiske banker – selskaper vi er ytterst forsiktig med å investere i. MSCI Emerging Markets er overrepresentert av denne typen selskaper. Mer enn 40 prosent av indeksen består av kinesiske banker og forsikringsselskaper, statseide olje-og gasselskaper, stål og aluminiumsselskaper og en rekke hardware teknologiselskaper i Taiwan og Korea.

Vi finner langt mer interessante investeringsmuligheter andre steder. Fondets 10 største posisjoner vises i tabellen til venstre. Den største eksponeringen for fondet er mot konsumenten i fremvoksende markeder gjennom en rekke solide selskaper som blant annet tyske Henkel, Hong-Kong baserte Samsonite, den chilenske ølprodusenten CCU og matvareselskapet Premier Marketing fra Thailand.

em5

I fondet har vi også mulighet for å investere i selskaper som har store deler av sin omsetning i fremvoksende markeder, men som er notert i modne markeder. Vi mener dette bidrar til at vi ikke utelukker de vestlige vinnerne i disse markedene. Henkel, 3M, Nordson, Atlas Copco og Unilever er selskaper som faller inn under denne kategorien. Fellesnevneren for disse fire selskapene er stor eksponering mot fremvoksende markeder – det er utviklingen i fremvoksende markeder som vil være avgjørende for disse selskapenes suksess i årene fremover.

Fondet har også, i motsetning til mange andre fond i samme kategori, mulighet for å investere i markeder som ennå ikke er definert som fremvoksende markeder. Vi har investert i selskaper i flere «frontier markets» som vi har besøkt de de siste årene. Eksempler er Nigeria, Kenya, Sri Lanka og Vietnam. Likviditeten på børsene i mange av disse markedene er lav, men med fondets størrelse er vi istand til å ta posisjoner i flere av disse små og ofte uoppdagede selskapene. Samtidig har vi opprettholdt god likviditet i porteføljen som helhet. Vi vil fortsette å benytte oss av denne fordelen fremover.

Den Nigerianske børsen i Lagos

028

De sterkeste bidragsyterne

Siden vi startet forvaltningen av ODIN EM for fem år siden har våre fem beste investeringer vært Bidvest, 3M, Samsonite, Kenya Commercial Bank og Henkel. Våre opprinnelige forutsetninger bak disse investeringene har slått til. Fellesnevneren for disse selskapene har vært god og stabil kontantstrøm, sterk avkastning på kapitalen og attraktiv prising.

Det sør-afrikanske konglomeratet Bidvest har imponert oss med god vekst og verdiskaping i sin «food service» divisjon. Tross sterk kursutvikling fortjener selskapet fortsatt en stor posisjon i fondet. Sammenlignet med andre stabile forretningsmodeller med høy og stabil verdiskaping er aksjen fortsatt attraktivt priset. Veksten i omsetning og resultater hos både 3M og Henkel har de siste årene vært drevet av fremvoksende markeder. Henkel er fortsatt blant våre største investeringer i fondet. Koffertprodusenten Samsonite sine resultater har vokst som følge av reiselystne kinesere som har nådd et velstandsnivå hvor de ønsker å utforske verden, derav økt koffertsalg for selskapet. I Kenya har vi i disse fem årene eid den ledende finansinstitusjonen, Kenya Commercial Bank. KCB vokser lønnsomt og driver «god gammeldags bankdrift» hvor innskudd finansierer utlån.

Våre feilinvesteringer

Vi har også gjort flere dyrekjøpte erfaringer i disse fem årene. Våre største feiltrinn har vært Kingboard Chemicals, Cliffs Natural, Lenzing og KNM Group.

Den Hong-Kong baserte kjemikalieprodusenten Kingboard begynte å «diversifisere» seg inn i eiendomsrelaterte investeringer. Vi solgte aksjen på bakgrunn av dette. I Cliffs Natural var vi for blåøyde og stolte for mye på en ledelse med for sterke fremtidsvyer. Med fallende jernmalmspriser innså vi etter hvert at Cliffs sin skjebne lå langt utenfor selskapets egen kontroll. Produsenten av spesialcellulose, Lenzing, påførte oss også tap før vi innså at forretningsmodellen var langt mer råvareavhengig enn vi først trodde. Erfaringen fra malaysiske KNM Group er at vi skal være svært forsiktige med små prosjektbaserte selskaper.

Til tross noen feilgrep over disse årene har våre svakeste investeringer blitt mer enn oppveid av de sterkeste bidragsyterne.

Veien videre

De siste fem årene har vært svake avkastningsår for investorer i fremvoksende markeder. Årsakene til det er mange. Flere fremvoksende økonomier har slitt med omstilling fra høye råvarepriser og overskudd på budsjettene til et langt svakere økonomisk bakteppe. Brasil og Russland er gode eksempler i så måte. De siste årene har også avslørt hvor avhengig mange fremvoksende økonomier er av utenlandsk kapital. Flere økonomier har vært sene med å gjennomføre politiske reformer. Det er imidlertid store økonomiske forskjeller mellom land, og en kan i dag knapt bruke «fremvoksende markeder» som en fellesbetegnelse.

Fra India, verdens største demokrati

IMG_2810

Det finnes også lyspunkter, og økonomier som tjener godt på fallende olje-og energipriser stikker seg ut. India er et godt eksempel. Landet har iløpet av det siste året gjennomført valg som bringer India i mer reformvennlig retning. Vi har tre investeringer i India gjennom Oracle Financial Services Software, Mahindra&Mahindra Financial og HDCF Bank.

Film fra  Mumbai i India, et land med store kontraster..

[vippy id=»7783″ width=»806″ height=»453″]

ODIN EM har gitt en årlig avkastning på 6,2 prosent i denne 5-årsperioden. Referanseindeksen MSCI EM har gitt en avkastning på 4,3 prosent årlig i samme periode. Relativt sett har avkastningen vært bra, men absolutt sett er avkastningen godt under våre langsiktige forventninger.

Vi har satt sammen et fond med god avkastning på kapitalen og robust resultatvekst, et godt utbytte og som prises på fornuftige nivåer. Vi holder oss unna de store indeksselskapene og tror aktiv forvaltning vil være viktig for å lykkes i disse markedene fremover. Vi har gjort noen dyrekjøpte erfaringer, men har samtidig en lang liste av vellykkede investeringer bak oss.

En viktig driver for avkastningen for fondet i årene fremover vil være veksten i middelklassen i flere fremvoksende markeder. Vi eier en rekke selskaper som vil tjene gode penger på denne velstandsutviklingen. Vi tror dette vil føre til konkurransedyktig avkastning for andelseierne de neste fem årene.

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.