Nyhet! Alt om aksjefondet ODIN Bærekraft

De siste årene har nordmenn for alvor fått opp øynene for bærekraftige fond. Lanseringen av ODIN Bærekraft er et naturlig og konkret tilsvar på denne etterspørselen.

ODIN Bærekraft har som hovedformål å fremme bærekraft!

Se film: ODIN Bærekraft på 1-2-3

ODIN Bærekraft har bærekraft som formål

Søkelyset på bærekraftige investeringer er ikke nytt for ODIN. Bærekraft har lenge vært og er viktig i alle våre fond.

Faktisk kan alle ODINs fond defineres som bærekraftige, men ODIN Bærekraft er vårt første fond med bærekraft som hovedformål. ODIN Bærekraft investerer i selskaper som skal bidra til å løse FNs og EUs bærekraftsmål.

ODIN Bærekraft er definert som et artikkel 9-fond (bærekraft er formålet i valget av selskaper til fondet), mens de øvrige ODIN-fondene er artikkel 8-fond (tar hensyn til bærekraft i valget av selskaper til fondene). Dette er i tråd med EUs offentliggjøringsforordning, som trådte i kraft tidligere i år.

Forvalterne av ODIN Bærekraft:

Fra venstre: Harald Nissen, ansvarlig forvalter – les mer om Harald her >>
Dan Erik Glove, forvalter – les mer om Dan Erik her >>

 

Her kjøper du fondet >>

 

Spørsmål og svar om fondet: 

Hva betyr det at disse fondene er «bærekraftige»?

  • At fondene skal bidra til å løse FN/EUs definerte bærekraftmål​, dermed blir dette klimavennlige investeringer.
  • At fondene skal bidra til bærekraftig verdiskaping
  • Men også at fondene skal investere i selskaper med lønnsom vekst og sterke markedsposisjoner

ODIN Bærekraft er et såkalt artikkel 9-fond. Hva betyr det?

Et artikkel 9 fond har bærekraftige investeringer som hovedformål. Fondet skal investere i selskaper som bidrar vesentlig til en mer bærekraftig fremtid.

EU sin taksonomi … Hva er det? Og hvorfor har det betydning for ODIN Bærekraft?

EUs taksonomi er et system som både klassifiserer og definerer hvilke økonomiske aktiviteter som er bærekraftige. Dette er veldig viktig, fordi det blir lettere for investorer å sammenligne investeringsmuligheter som er bærekraftige. Dessuten blir det vanskeligere for selskaper å skjule forretningsmodeller som ikke er bærekraftige, det blir med andre ord vanskeligere å «grønnvaske».

Hvordan kan jeg som investor stole på at selskapene i ODIN Bærekrafts portefølje er grønne/bærekraftige?

Fondets portefølje settes sammen av selskaper utvalgt fordi de skal bidra vesentlig til et mer bærekraftig samfunn og næringsliv. Det er også nettopp noe av poenget med EU sin taksonomi. Den definerer hva som er bærekraftig i forhold til FN og EU sine klimamål. Og denne benytter vi oss av.

Ekskluderer dere bare skitne selskaper eller investerer dere i selskaper som bidrar til et mer bærekraftig samfunn?

Nei, i tillegg til å ekskludere skitne selskaper er formålet med fondets investeringer å bidra vesentlig til et mer bærekraftig samfunn. Derfor velger vi aktivt selskaper med en bærekraftig profil.

Hvem passer/egner ODIN Bærekraft seg for?

Fondet egner seg for enhver investor med en langsiktig tidshorisont.

Hvorfor skal jeg investere i ODIN Bærekraft?

  • Fondet gjør en forskjell og tar del i den bærekraftige verdiskapingen som former fremtiden​
  • Fondet skal bidra til å løse de største klima- og miljøutfordringene verden står overfor
  • ODIN Bærekraft investerer kun i selskaper som aktivt bidrar til å nå viktige bærekraftsmål
  • Fondet forvaltes etter ODINs anerkjente investeringsfilosofi og rammeverk for bærekraftige investeringer
  • God avkastning. God samvittighet. ODIN Bærekraft skal skape god avkastning og bidra ​til en litt bedre verden

Kan bærekraftige investeringer og god avkastning gå hånd i hånd?

I ODIN mener vi helt klart at de bærekraftige selskapene (og fondene) blir vinnerne i det lange løp. Økonomiske aktiviteter som svekker bærekraftsevnen, og selskapene som er involvert i slike aktiviteter, blir blant annet straffet finansielt av strengere reguleringer og endret forbrukeradferd. Flere studier viser også at selskaper som er gode på samfunnsansvar og bærekraft svinger mindre enn andre selskaper, nettopp fordi de er gode på å identifisere og redusere bærekraftsrelatert risiko.

Vil min investering i ODIN Bærekraft bidra positivt til det grønne skiftet?

Ja! Ved å kanalisere sparemidler til selskaper som har produkter og tjenester som påskynder det grønne skiftet.

Er ODIN Bærekraft investert i vindmøller?

Fondet vil innenfor sitt investeringsmandat kunne vurdere investeringer i selskaper som er involvert i produksjon, installasjon og vedlikehold av vindmøller.

Er ODIN sine øvrige fond å anse som «skitne» siden vi lanserer ODIN Bærekraft?

Nei – vurderinger av bærekraft er godt integrert i ODINs anerkjente investeringsfilosofi. Alle selskapene i ODINs fond må demonstrere at de tar hensyn til bærekraft. Bærekraft står derfor helt sentralt i ODINs arbeid med å finne, analysere og plukke de beste investeringene til de ulike fondene.

ODIN gjør grundige vurderinger av risiko og muligheter innenfor bærekraft i valg av selskaper som skal inn i en fondsportefølje. Hovedregelen er at ODIN ekskluderer selskaper som anses å påvirke bærekraft negativt.

ODIN Bærekraft skiller seg ut ved at det skal velge selskaper som bidrar til å løse FNs og EUs bærekraftsmål.