Nordmenn mot strømmen

Nordmenn flest har forstått at man ikke bør innløse andeler når aksjekursene faller.

– Oktober er en spesielt god måned å kjøpe aksjer i, skrev vi i midten av oktober, da aksjekursene var på sitt laveste. Link: https://odinfond.no/hva-er-det-med-oktober/

Flere må ha ment det, for norske personkunder nettotegnet aksje- og kombinasjonsfond for tilsammen nesten 700 millioner kroner i oktober, ifølge tall fra Verdipapirfondenes forening. Oktober ble faktisk den måneden med høyest nettotegning fra nordmenn i år. Utlendingene var de store selgerne.

Den gunstige effekten av å kjøpe ved børsuro, er kjent. Men det kreves sterke nerver og stort mot. Det er nemlig alltid en fare for mer uro og ytterligere kursfall. Den dårligste avkastningen får du imidlertid ved å selge ved uro og kjøpe først når alt ser som mest betryggende ut.

Verdensindeksenoktober

Kjøpte på uro: Nordmenn nettotegnet for 700 millioner kroner i aksje- og kombinasjonsfond i oktober.

De færreste av oss vet likevel ikke når dette er. Den beste strategien kan derfor være å la markedet bestemme når du skal øke eller redusere din eksponering. Hvis du for eksempel har bestemt deg for å dele formuen eller sparingen din likt mellom aksjefond og rentefond/bank, så vil en enkel rebalanseringsstrategi gi en slik effekt.

Selv om du ikke foretar deg noe aktivt, vil sammensetningen endre seg. Om aksjekursene faller, vil andelen i aksjefond falle under 50 prosent, mens andelen i rentefond stiger. Ved å kjøpe mer i aksjefond, gjenopprettes andelen. Hvis aksjekursene stiger, kan du fortsette sparingen i rentefond eller selge litt aksjefond til balansen på 50/50 er gjenopprettet. Dette er strategien som Statens Pensjonsfond – Utland («Oljefondet») følger, med fordelingen 60/40.

–          På lang sikt er det vanskelig å slå 60/40-strategien, uttalte Knut Norheim Kjær, tidligere leder av Oljefondet på et seminar forrige uke.

http://www.dn.no/nyheter/finans/2014/11/22/1141/Oljefondet/-denne-strategien-er-vanskelig–sl

Kjær la til at forholdet mellom investeringene ikke nødvendigvis må være akkurat 60/40:

– Hovedsaken er at man er konsekvent.

Om nordmenn har begynt å kopiere denne investeringsstrategien, eller om de så at uroen i oktober var forbigående, er ikke mulig å si. Administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening, Lasse Ruud, kommenterte i alle fall oktober-statistikken slik:

– Dette viser at nordmenn flest har forstått at man ikke bør innløse andeler når aksjekursene faller.

Skrevet av

Jon Mjølhus

Jon Mjølhus er seniorøkonom II i ODIN Forvaltning og førstelektor i finans ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Han har mange års erfaring fra finansforvaltning og aksjeanalyse.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.