Makrokommentar: Marsoppgang i Europa

Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene.

Spesielt har det vært gode nyheter i Europa, hvor innkjøpssjefenes indeks (PMI) i mars steg til det høyeste nivået på nesten seks år. Den europeiske aksjeindeksen Euro Stoxx 50 hadde en god utvikling og steg med hele 5,5 prosent sist måned. Valget i Nederland i midten av mars endte med en klar seier til eksisterende statsminister Mark Rutte og hans parti, mens Geert Wilders og frihetspartiet (PVV) fikk lavere oppslutning enn tidligere antatt. Finansmarkedene ser nå ut til å bekymre seg lite om kommende valg i Frankrike og Tyskland. Heller ikke Storbritannias iverksettelse av “artikkel 50”, som starter den toårige prosessen frem mot britisk utmeldelse av EU, hadde noen vesentlig påvirkning på markedene.

Relativt flatt i rentemarkedet
Amerikanske lange statsrenter utviklet seg flatt, mens tysk 10-års statsrente steg med 0,12 prosentpoeng i mars. Rentene ligger dermed rundt nivåene fra inngangen til året, men fortsatt godt over bunnivåene fra sist sommer, basert på solid økonomisk utvikling både i USA og i eurosonen. Det internasjonale kredittmarkedet holder stand, til tross for politisk usikkerhet, og det er god etterspørsel etter obligasjoner både i førstehåndsmarkedet og i andrehåndsmarkedet. Gode selskapsresultater og den europeiske sentralbankens støttekjøp av obligasjoner bidrar fremdeles positivt for aktivaklassen kreditt.

Lav inflasjon trekker rentebanen ned
Norges Bank holdt som ventet renten uforandret på 0,5 prosent på sitt møte i midten av mars. Sentralbanken beholdt en 40 prosent sannsynlighet for kutt i sin bane for forventet fremtidig styringsrente, og signaliserer dermed fremdeles at rentebunnen sannsynligvis er nådd. På lengre sikt, i 2018 og 2019, ble imidlertid prognosen for styringsrenten nedjustert, og sentralbanken indikerer nå renteoppgang først mot slutten av 2019. Markedet reagerte med å sende rentene ned, og kronen svekket seg mot euro etter annonseringen.

Nye vekstanslag fra OECD
OECDs forventning er at global økonomisk vekst vil ta seg noe opp, men at den fortsatt vil være svak. Organisasjonen trekker også frem en del risikofaktorer som kan true den skjøre økonomiske veksten. Blant annet nevnes politisk usikkerhet og handelsbegrensninger som kan påvirke veksten negativt, samt at høye boligpriser og høy kredittvekst gjør økonomien sårbar i enkelte land.

For mer utfyllende informasjon les hele makrokommentaren for mars her >>

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.