Juni en god måned for aksjer

Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende, og oljeprisen steg mye i midten av måneden, men falt noe tilbake mot slutten.

Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte ett par prosent opp.

Verdensbanken kom i juni med nye makroanslag, og reduserte anslaget for global BNP-vekst i 2014 fra 3,2% til 2,8%. Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterte også sine vekstanslag for USA i 2014, og sier at rentene vil være lave lenge.

Lange renter falt videre i Europa i løpet av juni som følge av dårligere utsikter for økonomien.

I USA var rentenivået mer eller mindre uforandret gjennom måneden, og forskjellen mellom Euro-og USD-renter er nå historisk høy.

Norges Bank holdt som ventet renten uendret på sitt møte den 19. juni.

For det norske boligmarkedet ble det i juni igjen rapportert nye toppnivåer, selv om veksttakten var lavere enn månedene før.

I Sverige ble det et overraskende rentekutt på 0,5 %, slik at styringsrenten ble satt til 0,25 % på Riksbankens møte den 3. juli.

 

Les hele makrokommentaren for juni her>>

 

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.