Innhenting mot halvårsslutt

Denne uken har gitt oss noe av det tapte tilbake, etter at uroen for kinesisk bankvesen og amerikansk pengetrykking har avtatt. Ellers har vi justert våre renteinvesteringer, og merket oss mye spennende både i maritim sektor og offshore.

Ukekommentar fra ODIN – Uke 26 2013

1. Innhenting frem mot halvårsslutt

2. Tar ned renterisikoen i ODIN Rente

3. Avgjørende å være selektiv i shipping

4. Resultatvarsel, oppkjøp og kontrakter skaper bølger offshore

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.