I det gode selskap: Bureau Veritas

Bureau Veritas er rigget for vekst. Selskapets gode utvikling vil fortsette, noe som burde gjenspeiles i positiv kursutvikling for aksjonærene. Håvard, ansvarlig porteføljeforvalter for ODIN Europa forklarer.

https://youtu.be/DuqUFEq6_d8

Ane: Vi er investert i mange gode selskaper. Selskapet vi skal snakke om i dag er kanskje ikke så kjent for folk flest. Forvalter for ODIN Europa, Håvard Opland er med oss inn i studio for å snakke litt om selskapet.

Kan du fortelle litt: Hva heter selskapet og hva driver de med?

Håvard: Dette er et av de selskapene vi omgir oss med i det daglige, men som vi kanskje ikke kjenner til, eller har hørt om. Selskapet heter Bureau Veritas. Det er et fransk selskap med nesten 200 års historikk.

De driver med tjenester som går på testing, inspeksjon og sertifisering mot en rekke sluttmarkeder.

Ane: Har du noen eksempler? Hva er en typisk ting man inspiserer?

Håvard: For eksempel. Alt vi spiser og drikker omfattes av regulering fra myndighetenes side. Ta den kaffen her… Før det ble kaffe, så var det jo kaffebønner. Og de kaffebønnene har vært igjennom betydelig testing for å sjekke at det ikke er skadelige stoffer i dem. Og at kvaliteten er god nok.

Det samme gjelder alt av elektronikk.

Mobiltelefonen her er testet før den er solgt i Norge. Det er for å påse at den er i samsvar med de kravene som gjelder.

Flere eksempler: Cruiseskipene og lastebåtene som står på kaia her nede må sertifiseres jevnlig for at de skal få lov til å operere. Det samme gjelder luft og vann… Og sånne ting. Det testes jevnlig fra myndighetenes side.

Ane: Så det virker nesten som at alt vi omgir oss med blir testet eller inspisert på et eller annet vis?

Håvard: Ja, det gjelder det aller meste vi tar og ser på, og er i nærheten av.

Det vi liker er at en stor del av disse tjenestene er lovpålagt å gjennomføre. Det betyr at selskapets inntjening er ganske stabil. Det så vi under finanskrisen. Det her selskapet greide å vokse sitt salg og resultat i en periode som ellers var svak.

Ane: Som du nevnte innledningsvis, så har selskapet vært her lenge. Nærmere 200 år.

Hva tror du om selskapet utvikling fremover?

Håvard: På sikt vil aksjekrusen drives av verdiskapningen i selskapet. Og verdiskapning fordrer to ting:

  • Selskapet er i stand til å vokse
  • Veksten er lønnsom

La oss ta veksten først.

Først må vi være sikre på at selskapet har mulighet til å vokse fremover.  Det er tre drivere:

  1. Det ene er at selskapet har over halvparten av inntektene sine fra fremvoksende økonomier, som henger etter når det gjelde regulering og krav til kvalitet. Så når de kommer etter så vil vekstmulighetene øke for Bureau Veritas.
  2. Det andre er at Bureau Veritas er en av tre store spillere i bransjen. Resten av aktørene er små. Så her er det muligheter til å gjøre verdigenererende oppkjøp, noe de har sagt de vil gjøre.
  3. Det tredje er dette med økt handel, komplekse verdikjeder, økte krav til matsikkerhet, og sånne ting. Det gjør at selskapet vil ha gode muligheter til å vokse fremover.

I tillegg er veksten lønnsom.

Ser vi på historikken, så har de hatt høye og stabile marginer.

Ane: Så historisk sett, så har lønnsomheten vært god.

Hvordan vet man om det vil vedvare også i fremtiden?

Håvard: Er du i en bransje med gode muligheter, så er det fristende for andre å komme inn og ta en del av kaken. Det vi liker her er at lønnsomheten er beskyttet av sterke inngangsbarrierer.

For å ta de tre viktigste:

  1. Skal du tilby slike tjenester i ulike markeder, så er du avhengig av akkreditering og lisenser. Det tar ofte lang tid å få det.
  2. Man er og prisgitt tillit for å drive med slike tjenester. Det tar ofte lang tid å bygge, men Bureau Veritas har gjort det gjennom de siste 200 årene.
  3. Selskapet har kritisk skala. Du må være stor fordi kundene opererer i mange markeder, og ønsker å bruke samme leverandør her.

For å oppsummere: Selskapet vil fortsette å vokse. Lønnsomheten de har hatt vil de fortsatt ha. Det her borger for god verdiskapning i selskapet, som over tid vil gjenspeiles i god kursutvikling for aksjonærene.

Ane:  Tusen takk Håvard for nyttig innsikt. Det blir spennende å følge utviklingen fremover.

Tusen takk til dere som så på!

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.