Borregaard – I det gode selskap

Det er utrolig hva man kan lage av tømmer. Alt fra bindemiddel i sement, tilsetningsstoffer i maling og dyrefor, og ingredienser i mat og kosmetikk. Visste du forresten at vanillin, som brukes til fremstilling av vaniljesmak, lages av tre?

125 år gamle Borregaard har gjennom alle år vært innovative og satset på global tilstedeværelse. Med tre som viktigste råvare produserer de i dag et bredt spekter av bærekraftige og miljøvennlige produkter som er alternativer til oljebaserte produkter. Selskapet har en unik forretningsmodell hvor de utnytter råmaterialet i tømmer til å skape verdiskapende spesialprodukter til en rekke anvendelsesområder. Hovedproduktene er lignin (performance chemicals) og spesialcellulose. Borregaard er verdens eneste produsent av vanillin som brukes til å lage vanilje til næringsmiddel og faramsøytisk industri.

Vår forvalter, Vigdis Almestad, er godt fornøyd med investeringen ODIN Norge har i Borregaard, og har stor tro på selskapet. I denne videoen kan du høre henne fortelle hvorfor.

Borregaard har et av verdens mest avanserte bioraffinerier. Høy innovasjonstakt og global tilstedeværelse har sikret god utvikling gjennom selskapets 125 år lange historie. De satser betydelige midler på forskning og utvikling, både på egne forskningssentre og gjennom et utstrakt samarbeid med kunder, universiteter og forskningssentre i flere land. Selskapet har 1080 ansatte i 16 land i Europa, Asia, Amerika og Afrika.

Produktutviklingen er markedsdrevet, og skjer ofte i samarbeidet med kundene. Kombinasjonen av markedskunnskap og produksjonsteknologi gjør Borregaard til et unikt bioraffineri. Organisasjonen er innovativ og markedsorientert. Selskapet bruker ca 5 % av omsetningen på forskning og utvikling.

borregaardgrafi

Jack of all trades
Produktene Borregaard leverer er ikke synlig, men brukes til å forbedre egenskapene i produktene, som forbedret flyt, styrke, stabilitet eller fleksibilitet. For eksempel lager de bindemidler til sement og keramiske fliser. Kjemikaliene brukes også som tilsetting til dyre- og fiskefor, i plantegjødsel, maling og batterier mm.

Borregaard har en lang rekke forskningsprosjekter med eksotiske navn som Bali, Ice Bear og Exilva. I Exilva prosjektet har de utviklet nanocellulose som har egenskaper som gjør at det har mange anvendelsesområder og potensielt kan bli meget lønnsom for Borregaard. De investerer nå i et nytt anlegg for kommersiali-sering av Exilva prosjektet og mottar 25 mill. EUR, 60 % av investeringen i støtte fra EU.

Inntektsmodell og lønnsomhet.
Innen lignin har de 40 % markedsandel. Dette er et meget lønnsomt område med relativt stabil inntjening. Inntjeningen fra spesialcellulose svinger mer.

Borregaard har et begrenset antall konkurrenter. De er rettet mot nisjer der de ofte har dominerende markedsposisjoner og kan ta ut høye priser. Oppnådd pris avhenger av verdiøkning tilsettingen gir og hvilke alternativer kundene har og i liten grad kostnaden knyttet til produksjonen. Strategien om å være «store i små markeder» gir en høy inntjening.
Målsettingen er å levere en avkastning på investert kapital på 15 %. Avkastningen nå ligger på rundt 20 %. De investerer for vekst samtidig som de har som mål å betale ut 30%-40% av resultatet som utbytte til aksjonærene.

Ledelse
Borregaard har vært ledet av Per Sørli siden 1999. Han kom til selskapet i 1990, først som finansdirektør, senere ble han sjef for finkjemidivisjonen. Han får særs gode skussmål, og Borregaard har hatt en meget god utvikling under hans ledelse.

Fremover
Vi har tjent godt på vår investering i Borregaard. Vi har fortsatt stor tro på selskapet og vil beholde en god posisjon i fondet.

Skrevet av

Senior porteføljeforvalter
Vigdis Almestad er utdannet siviløkonom og MBA fra Norges Handelshøyskole og autorisert finansanalytiker fra NHH/NFF.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.