Derfor er det urolig på børsene

Det svinger på børsene verden over. Her forklarer Alexander Miller, som er investeringsdirektør i ODIN, hva som skjer.

Året startet med røde tall på børsene verden over, og ODINs fond har fått en svak start på det nye året. Det skjer fordi vi har fått et skifte i sentimentet, hvor investorene nå er blitt mindre risikovillige enn tidligere under pandemien. I tillegg flytter enkelte noe av pengene sine ut av aksjemarkedet for å ta ned risikoen, og det rammer spesielt selskapene som de anser som mest “risikable”, forklarer Alexander Miller, som er investeringsdirektør i ODIN.

– Av ODINs fond er det spesielt de svenske og nordiske fondene som rammes. Mange av selskapene i fondene våre hadde et svært godt år i fjor og aksjekursene steg mye. Samtidig er det gjerne fjorårets vinnere som nå kan synes dyre og som selges. Siden vi har flere slike selskaper i fondene våre er det naturlig at det nå butter litt imot, sier Miller.

Vi ser ingen grunn til å forvente svakere resultater fra selskapene i fondene våre slik utviklingen i økonomien og selskapene er i dag., forteller Alexander Miller, som er investeringsdirektør i ODIN.

Vi ser ingen grunn til å forvente svakere resultater fra selskapene i fondene våre slik utviklingen i økonomien og selskapene er i dag, forteller Alexander Miller, som er investeringsdirektør i ODIN.

Med verdiskaping i førersetet

Uroen du nå ser i aksjemarkedet er ikke knyttet til den langsiktige verdiskapingen i selskapene fondene våre eier.

– Vi ser ingen grunn til å forvente svakere resultater fra selskapene i fondene våre slik utviklingen i økonomien og selskapene er i dag. Det du ser i aksjemarkedet nå er mye “støy”. Aksjekursene kan svinge mye mer fra måned til måned enn utviklingen og verdiskapingen i selskapene. Fjoråret var over all forventning. Aksjekursene steg mye mer enn utviklingen i en del selskaper skulle tilsi, og da er det ikke overraskende at aksjekursene kommer litt ned.

Øye for kvalitetsselskaper

– Vi vil aldri investere i «luftslott» og drømmere med lite substans. Akkurat nå er vi mest opptatt av kvartalstallene som kommer, og vi er spente på hva selskapene vil si om utviklingen for resten av året. Vi solgte oss ned i enkelte av selskapene som ble veldig dyre under børsoppgangen i fjor, og kjøpte mer av de som vi syntes var rimeligere.

I ODIN investerer vi i det vi kaller bærekraftige kvalitetsselskaper.

– Det vil si selskaper med dyktig ledelse, som drives godt og har sterke markedsposisjoner. Vi er også opptatt av at selskapene har mulighet for å vokse lønnsomt. Dette er viktigere enn hva man betaler for et selskap målt på finansielle nøkkeltall, som markedsverdien delt på bokførte verdier. Samtidig er vi også opptatt av at selskapene vi eier kan bidra til å gjøre verden til et litt bedre og mer bærekraftig sted.

Ellers synes jeg det er viktig å minne om at avkastningen i aksjemarkedet ikke kommer jevnt og trutt. Både 2020 og 2021 var ekstremt gode i aksjemarkedet, og det er derfor ikke overraskende at vi nå opplever en liten korreksjon, avslutter Miller.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.