ODIN snakker om ‘Brexit’

Noe som får mye oppmerksomhet, både i media og i finansmarkedene, er en potensiell Brexit. På torsdag 23. juni skal det avholdes en folkeavstemning om Storbritannia skal forbli i EU eller ikke. ODIN snakker om sannsynlig utfall og eventuelle konsekvenser.

https://youtu.be/oUI3ZEKcRDw

«Brexit» og finansmarkedene
Finansmarkedene har den siste tiden vært preget av uro knyttet til «Brexit», altså muligheten for at Storbritannia forlater EU. Frykt for et britisk «nei» til EU har medført en svekkelse av det britiske pundet. Aksjemarkedene har vært urolige, og kredittmarginene har økt de siste ukene, særlig i den europeiske banksektoren. Rentenivået har falt internasjonalt, og tysk 10-års statsrente falt tidligere denne uken under null for første gang i historien.

Hva er sannsynligheten for Brexit?
Det nærmer seg en avgjørelse – torsdag 23. juni går britene til valgurnene for å stemme «ja» eller «nei» til fortsatt EU-medlemskap. Resultatet kan bli veldig jevnt. På siste meningsmåling (pr. 15/6) ledet nei-siden med 45 %, mens ja-siden hadde en oppslutning på 42 %. Bookmakere har generelt større tro på at Storbritannia blir i EU, og anslår sannsynligheten for «Brexit» til å være rundt 40 %.

Markedskonsekvenser etter valget
Markedet priser foreløpig inn et sannsynlighetsvektet utfall, og siden det er så jevnt, kan vi vente store markedsbevegelser uavhengig av resultatet. Hvis britene stemmer for utmelding, vil usikkerheten dette innebærer gi negative markedsbevegelser. Pundet ventes å svekke seg, mens amerikanske dollar trolig vil bli en trygg havn, og styrke seg. Tilsvarende, hvis resultatet blir et «ja» kan vi vente positive reaksjoner i finansmarkedene. Etter en tid vil markedene tilpasse seg den nye virkeligheten.

Påvirkning på det norske rentemarkedet
Norske kredittobligasjoner har hatt en positiv utvikling den siste tiden, i motsetning til det vi har sett internasjonalt. Dette gjelder både «high yield» og» investment grade». Den siste uken har imidlertid kredittpåslagene for subordinerte bankobligasjoner økt, men vi ser ingen tilsvarende økning i risikopremiene for norske senior bankobligasjoner. Vi mener derfor det er fornuftig å avvente ytterligere investeringer i dette segmentet til det har blitt klarhet rundt hva som skjer i Storbritannia.

Fordi NOK er en risikosensitiv valuta vil norske kroner mest sannsynlig svekke seg hvis det blir et «nei» til EU i Storbritannia. Norges Bank får da én grunn mindre til å kutte renten fra dagens 0,5 prosent. På sikt kan likevel en britisk utmeldelse fra EU medføre lavere vekst og inflasjon, og bidra til lave renter både i Norge og Europa forøvrig. Norges Bank har tidligere lagt opp til minst ett rentekutt til i 2016, men vil oppdatere med både rentebeslutning og ny inflasjonsrapport den 23. juni – altså samme dagen som britene avholder sin folkeavstemning.

Hva vil dette ha å si for deg?
I turbulente tider vil det være store svingninger i aksjemarkedene. Det er alltid vanskelig å ‘time’ markedet, så ofte er det best å holde seg til den opprinnelig spareplanen. I aksjefond lønner det seg å være langsiktig, noe som også betyr å sitte gjennom perioder med kortsiktig markedsstøy.

 

 

 

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.