Bærekraft i fremvoksende markeder

I ODIN tror vi at verdier påvirkes av bedriftenes evne til å drive ansvarlig og bærekraftig. For å forstå hvordan klima og samfunnsmessige faktorer påvirker selskapene i våre porteføljer inngikk ODIN et strategisk samarbeid med Sustainalytics for en tid tilbake.

Sustainalytics er et av verdens ledende uavhengige analyseselskaper av miljømessige og sosiale forhold hos selskaper.

Miljømessige og sosiale forhold, samt eierstyring (ESG = Environmental, Social & Governance) er en samlebetegnelse for de tre områdene som betegnes som kritiske faktorer i arbeidet med å måle bærekraft og etiske parametere.

Selskaper i fremvoksende markeder er normalt mindre fulgt av investorer og analytikere, noe som gjør det enda viktigere å sørge for uavhengig oppfølging av selskapene ut fra et ESG-perspektiv. Den siste tiden har vi arbeidet for å øke dekningen av våre investeringer i ODIN Emerging markets. I dag kan vi annonsere at alle våre selskaper også blir overvåket av Sustainalytics.

Resultatet av analysene for fondet vises i figuren nedenfor. Våre investeringer i ODIN Emerging markets kommer godt ut fra analysene hos Sustainalytics. Selskaper blir bedømt på en skala hvor «Industry leaders» og «Outperformers» til sammen er de 15% fremste av selskapene i sektoren ut fra et ESG-perspektiv. ODIN Emerging Markets har flere av selskaper i disse to grupperingene. «Industry laggards» og «Underperformers» er de 15% svakeste av selskapene i sektoren.

esg-vurdering

Ett av våre selskaper, Hong-Kong noterte Samsonite kommer svakt ut fra analysene til Sustainalytics, og karakteriseres som en «Industry laggard». Dette skyldes ene og alene at koffertprodusenten har svak formidling i sine årsrapporter av tiltak og utvikling innenfor ESG-feltet, spesielt innenfor miljøområdet. Dette er noe vi konfronterer selskapet med og ønsker de skal forbedre. 3M og Atlas Copco kommer svært godt ut i analysene og blir karakterisert som industriledere. Andre selskaper som vurderes som bedre en gjennomsnittet er Chevron Lubricants Lanka, Henkel, Garantibank og CCU.

ODIN er en langsiktig investor, og det er viktig for oss å sikre at selskapene vi investerer i har en bærekraftig forretningsmodell. ESG er derfor en sentral del av vår investeringsprosess. Det sikrer at ODIN investerer i selskaper av høy kvalitet og vil redusere risikoen i våre investeringer.

Vi har tilgang til gode kvalitetsanalyser som sikrer vår investeringsfilosofi. I tillegg til at analysene bedrer våre investeringsbeslutninger, er også våre kunder opptatt av å forstå hvordan vi analyserer faktorer som tradisjonelt har ligget utenfor ordinær kapitalforvaltning.

På lang sikt tror vi bærekraft, verdiskaping og god kursutvikling går hånd i hånd også i fremvoksende markeder.

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.