Vedtektsendringer flere ODIN fond

Alle godkjente vedtektsendringer trer i kraft 18. august 2016

ODIN Kreditt – andelseiermøte 16. mars 2016
I hovedsak innebærer vedtektsendringene at det opprettes andelsklasser i fondet. Dette gjøres for å kunne ha ulike forvaltningshonorar avhengig av hvor mye du som kunde har investert i fondet. Samtidig med disse vedtektsendringene endres fondets mandat slik at fondet heretter kan øke sin eksponering noe mot rentepapirer med lavere kreditt-rating.

Vedtektsendringene ble vedtatt med 99,95 prosent av stemmene

Antall stemmer mottatt: 6 398 246,59

Antall stemmer FOR vedtektsendringer: 6 395 073,34
Antall stemmer MOT vedtektsendringer: 3 176,25

Vedtektsendringene ble vedtatt med 99,38 prosent av stemmene.

ODIN Norden – andelseiermøte 18. mai 2016
I hovedsak innebærer vedtektsendringene å tilpasse vedtektene til verdipapirfondloven og Verdipapirfondenes forenings anbefalte standardvedtekter, opprette ulike andelsklasser i fondet, gi mulighet for utlån av finansielle instrumenter og redusere det maksimale tegnings- og innløsningsgebyret som kan tas ved tegning eller innløsning.

Antall stemmer mottatt: 453 771,6478

Antall stemmer FOR vedtektsendringer: 450 953,3296
Antall stemmer MOT vedtektsendringer: 2 818,3182

Vedtektsendringene ble vedtatt med 99,38 prosent av stemmene.

ODIN Emerging Markets – andelseiermøte 18. mai 2016
I hovedsak innebærer vedtektsendringene å tilpasse vedtektene til verdipapirfondloven og Verdipapirfondenes forenings anbefalte standardvedtekter, opprette ulike andelsklasser i fondet, gi mulighet for utlån av finansielle instrumenter og redusere det maksimale tegnings- og innløsningsgebyret som kan tas ved tegning eller innløsning.

Antall stemmer mottatt: 1 953 226,7279

Antall stemmer FOR vedtektsendringer: 1 952 182,2779
Antall stemmer MOT vedtektsendringer: 1 044,4500

Vedtektsendringene ble vedtatt med 99,95 prosent av stemmene.

ODIN Global – andelseiermøte 18. mai 2016
I hovedsak innebærer vedtektsendringene å redusere det maksimale tegnings- og innløsningsgebyret som kan tas ved tegning eller innløsning, samt endre datoer for beregning av andelseiers samlede tegninger og innløsninger I forbindelse med eventuelt andelsklassebytte.

Antall stemmer mottatt: 8 540 904,1733

Antall stemmer FOR vedtektsendringer: 8 540 659,8850
Antall stemmer MOT vedtektsendringer: 244,2883

Vedtektsendringene ble vedtatt med 99,997 prosent av stemmene.

ODIN Sverige – andelseiermøte 18. mai 2016 
I hovedsak innebærer vedtektsendringene å redusere det maksimale tegnings- og innløsningsgebyret som kan tas ved tegning eller innløsning.

Antall stemmer mottatt: 77 525,1251

Antall stemmer FOR vedtektsendringer: 62 374,2106
Antall stemmer MOT vedtektsendringer: 15 150,9145

Vedtektsendringene ble vedtatt med 80,46 prosent av stemmene.