Alt du trenger å vite om fusjonen i ODIN Europa og ODIN Global

Her finner du svar på vanlige spørsmål om sammenslåingen av ODIN Europa med ODIN Global.

Hvorfor slås ODIN Europa sammen med ODIN Global?

Bakgrunnen for den planlagte fusjonen er at ODIN Europa de siste årene har hatt avtagende kundemasse og det har vært lav etterspørsel etter fondet.

Å fusjonere fondet er mer hensiktsmessig enn å legge det ned. Ved å fusjonere ODIN Global med ODIN Europa vil det opprettholdes eksponering mot europeiske selskaper, selv om ODIN Global har et bredere mandat. Fusjonen vil medføre at ODIN Global får en større kapitalbase og som legger til rette for en styrket og mer effektiv forvaltning.

Hva skjer med fondsandelene mine ved fusjonen?

Fondsandelene dine i ODIN Europa blir gjort om til andeler i ODIN Global.

De nye andelene beregnes ut ifra et fusjonsforhold.

Fusjonsforholdet beregnes slik: Utgangspunktet er kursdato på fusjonsdagen, deretter divideres kursen i fondet man fusjoners fra med kursen i fondet man fusjoners inn i. Da får man fusjonsforholdet som er grunnlaget for de nye andelene dine.

Dermed blir det slik: Antall nye andeler = Fusjonsforholdet X,xxxxx multiplisert med antall andeler du hadde i fondet du fusjoneres ut av.

Flere spørsmål og svar

Kan ODIN fusjonere fond akkurat som de vil?

Nei. Man må søke Finanstilsynet om tillatelse.

Hva skjer med skatt?

Det medfører ingen skattemessig realisasjon. Du må altså ikke betale skatt av gevinsten din ved en fusjon.

Hva skjer med skatt om jeg sitter med en urealisert gevinst?

Det medfører ingen skattemessig realisasjon, med andre ord du må ikke betale skatt av gevinsten din ved fusjon.

Hva skjer med om jeg sitter med et urealisert tap?

Tapet du har på andelene dine føres videre. Dette skyldes at tapet henger på andelen og hva du betalte for den, såkalt kostpris. Er verdien på den andelen lavere enn hva du betalte for den har du et tap på andelen. Denne opprinnelige kostprisen føres med inn i det nye fondet og legger seg inn i FIFO-rekken.

Vil dette koste meg noe?

Nei, det er ingen gebyrer eller kostnader som overføres på deg som kunde og andelseier.

Vil jeg som kunde i ODIN Global få eksponering mot selskapene i ODIN Europa gjennom fusjonen?

ODIN Global og ODIN Europa følger samme investeringsfilosofi og er investert i flere av de samme selskapene.

Hvorfor gjør vi dette med ODIN Europa?

ODIN har forvaltet ODIN Europa siden 1999 og fondet har skapt gode verdier for kundene. Men i de siste årene ser vi det har vært lav interesse for et rent Europa-fond. Gjennom ODIN Global vil du fremdeles få eksponering mot det europeiske markedet.