Tidsfrister for kjøp og salg av fondene

Fond Cut off Kurs
ODIN Aksje 12:00 CET (T) Samme dag
ODIN Sustainable Equities 12:00 CET (T) Samme dag
ODIN Eiendom 12:00 CET (T) Samme dag
ODIN Emerging Markets 12:00 CET (T) Neste dag
ODIN Europa 12:00 CET (T) Samme dag
ODIN Global 12:00 CET (T) Samme dag
ODIN Norden 12:00 CET (T) Samme dag
ODIN Norge 12:00 CET (T) Samme dag
ODIN Small Cap 12:00 CET (T) Samme dag
ODIN Sverige 12:00 CET (T) Samme dag
ODIN USA 12:00 CET (T) Samme dag
ODIN Kreditt 12:00 CET (T) Samme dag
ODIN Likviditet 12:00 CET (T) Samme dag
ODIN Rente 12:00 CET (T) Samme dag
ODIN Nordisk Kreditt 12:00 CET (T) Samme dag
ODIN Norsk Obligasjon 12:00 CET (T) Samme dag
ODIN Europeisk Obligasjon 12:00 CET (T) Samme dag
ODIN Sustainable Corporate Bond 12:00 CET (T) Samme dag
SpareBank 1 Flex 50 12:00 CET (T) Samme dag
SpareBank 1 Horisont 80 12:00 CET (T) Samme dag
SpareBank 1 Konservativ 20 12:00 CET (T) Samme dag
SpareBank 1 Indeks Global 12:00 CET (T) Neste dag
SpareBank 1 Aksje 12:00 CET (T) Samme dag
SpareBank 1 Verden Verdi 12:00 CET (T) Samme dag
SpareBank 1 Utbytte 12:00 CET (T) Samme dag
SpareBank 1 Norge Verdi 12:00 CET (T) Samme dag