Risiko – egentlig ikke så skummelt

Over tid svinger det mer opp enn ned i aksjemarkedet. Derfor er det lønnsomt å investere i fond. Og generelt vil det være en nær sammenheng mellom hvor store svingninger du må akseptere, og hvor høy avkastning du kan forvente.

Det er umulig å oppnå meravkastning uten og «utsette» pengene sine for svingningene i aksjemarkedet. Spørsmålet er hva slags svingninger du utsetter deg for, og hvor godt du kan forvente å få betalt for det.

Svingninger i fond merkes først og fremst ved at verdien på fondets eiendeler varierer. Mange opplever disse svingningene som noe negativt, men svingninger har også en positiv side, gjennom at verdiene på fondets eiendeler blir mer verdt.

Dersom du vurderer å spare i aksjefond er det derfor viktig å finne ut hvor store svingninger du kan leve med på sparepengene dine.

Forskjell på kort og langsiktig risiko

De fleste av oss har registrert at aksjekurser kan svinge merkbart på kort sikt. Men visste du at sannsynligheten for at pengene dine blir mindre verdt over tid er høyere i banken enn i aksjefond?

Grunnen til det er at prisstigning og skatt spiser opp store deler av renteavkastningen på sparekontoen din. Dette kan bety at pengene dine kan bli mindre verdt over tid. Ved å utsette sparepengene dine for aksjemarkedets svingninger vil den forventede meravkastningen, samt de gunstige skattereglene bidra til at sannsynligheten for at pengene dine mister kjøpekraft bli vesentlig lavere. Det er derfor langsiktig sparing bør inneholde en betydelig andel aksjefond.

Forskjell på klok og uklok risiko

Når du kjøper en lottokupong har du mulighet til å vinne mye for liten innsats. Verdien av kupongen din varierer heller ikke etter hvert som trekningen nærmer seg. Men sannsynligheten for at du taper innsatsen er så høy at ingen finansrådgiver vil kunne anbefale det som en investering.

Til sammenligning er sannsynligheten for å få god avkastning i aksjefond på lang sikt så høy at alle finansrådgivere trygt kan anbefale aksjefond til langsiktig sparing, selv om verdien kan svinge mye underveis.

Steng støyen ute

En ulempe med verdisvingninger i et fond er at mange av oss blir nervøse av å se verdien på sparepengene sine endre seg.

Dersom du plages mye av å se verdiene på sparepengene dine endre seg underveis i sparingen kan det være lurt å forsøke å stenge denne støyen ute. Når du sparer i fond har du en profesjonell forvalter som følger opp investeringene for deg, og du kan bruke energien din på noe annet.

Risiko og avkastning i aksjefond

Aksjefond gir høy forventet avkastning, og innebærer tilsvarende store svingninger på sparingen din. På lang sikt kan du forvente 3-6 % prosentpoeng meravkastning i aksjefond sammenlignet med banksparing. Dette virker kanskje ikke så mye, men forskjellen over tid er svært stor.

Se historisk avkastning i ODINs aksjefond

Risiko og avkastning i kombinasjonsfond

Normalt svinger verdien av aksjer og renter ulikt ettersom rentedelen ofte stiger når aksjedelen synker, og motsatt. Dette reduserer svingningene i kombinasjonsfond sammenlignet med aksjefond.

Se historisk avkastning i ODINs kombinasjonsfond

Ettersom kombinasjonsfond består av både renter og aksjer har de en forventet avkastning og risiko som ligger et sted mellom aksjer og rene rentefond. Jo høyere aksjeandelen er i fondet, desto høyere avkastning kan du forvente.

Risiko og avkastning i rentefond

Forventet avkastning og risiko i rentefond varierer utfra hvilke typer rentepapirer fondet investerer i. Jo lenger rentekontraktene er, desto mer vil verdien svinge ved endringer i rentenivået. Risiko og avkastning varierer også utfra hvor stor sannsynlighet det er for at låntaker ikke oppfyller sine forpliktelser.

Generelt vil obligasjonsfond svinge mer i verdi enn pengemarkedsfond, og forventet avkastning er tilsvarende høyere.

Se historisk avkastning i ODINs rentefond