Jonathan Schönbäck

Jonathan har en master i nasjonaløkonomi med finans som spesialfelt fra Uppsala Universitet. Han har også studert matematikk ved Uppsala Tekniska Högskola. Han har mer enn 11 års erfaring som forvalter av fond under Handelsbanken Selektiv konseptet.

Bakgrunn og erfaring

Jonathan har jobbet i ODIN siden juli 2019, og er ansvarlig forvalter for ODIN Small Cap. I  juni 2020 overtok han også forvalteransvaret for ODIN Sverige. Han forvalter også ODIN Micro Cap. Jonathan inngår i et forvalterteam sammen med Hans Christian Bratterud og Carolina Ahnemark.

Tidligere har Jonathan arbeidet i Handelsbanken der han var en del av Selektivforvaltningen siden 2008. Jonathan arbeidet da med fokuserte kvalitetsinvesteringer med en langsiktig investeringshorisont. Han var involvert i alle fond under selektiv konseptet. Fra juni 2013 var han hovedansvarlig for AstraZeneca Allemansfond. Fra januar 2014 var han hovedansvarlig for Sverige Selektiv, som var blant Sveriges beste fond på 5 års historikk da han sluttet i mai 2019.

Jonathan var også sentral i utviklingen av en screening- og analysemodell som benyttes som grunnlag for Selektivforvaltningen og han var leder for Selektivforvaltningen i Handelsbanken fra 2017 fram til han sluttet.