ESG arbeid i våre fond

Her finner du en oversikt over hvilke virkemidler for bærekraftig forvaltning som benyttes i de ulike fondene.