Aksjesparekonto – Kundecase 3

Kunde som eier kombinasjonsfond i dag, men vurderer ved lansering av Aksjesparekonto å lage sitt eget kombinasjonsfond, med aksjeandelen på Aksjesparekonto og renteandelen på verdipapirkonto eller fondskonto

https://www.youtube.com/watch?v=rwBeaL1CPkc&list=PLJ9PsJ3iYVEULf2xFrkX2Gpyl8Nbx4Gnh&index=33

Hva bør man anbefale denne kunden?

https://www.youtube.com/watch?v=6CH5ogmeQAw&list=PLJ9PsJ3iYVEULf2xFrkX2Gpyl8Nbx4Gnh&index=34

Se også:

  • Kundecase 1: Passiv kunde som har spart lenge i ett fond, men som fortsatt har lang sparehorisont. SE VIDEO HER
  • Kundecase 2: Kunde som eier kombinasjonsfond i dag, men vurderer ved lansering av Aksjesparekonto å lage sitt eget kombinasjonsfond, med aksjeandelen på Aksjesparekonto og renteandelen på verdipapirkonto eller fondskonto. SE VIDEO HER