ODINs kombinasjonsfond endrer navn

Kombinasjonsfondene fra ODIN omdøpes til SpareBank 1 – som følge av en styrket satsing på sparing og investering.

Etter navneendringen som trer i kraft 19. september 2022,  vil fondene se slik ut:

  • ODIN Horisont endrer navn til SpareBank 1 Horisont 80
  • ODIN Flex endrer navn til SpareBank 1 Flex 50
  • ODIN Konservativ endrer navn til SpareBank 1 Konservativ 20

Som kunde trenger du ikke å foreta deg noe. Kombinasjonsfondene skal fortsatt forvaltes etter ODINs anerkjente og bærekraftige investeringsfilosofi.

Hva endrer seg i fondene?
Vi gjør små justeringer i enkelte av fondene:

  • Aksjedelen i kombinasjonsfondene vil istedenfor ODIN Aksje heretter bli SpareBank 1 Aksje.
  • For deg som i dag eier ODIN Horisont økes aksjeandelen i SpareBank 1 Horisont fra 75 % til 80 %. Dette betyr at fondet skattemessig vil betraktes som et aksjefond, og kan dermed også eies på en aksjesparekonto (ASK). Fondet er tilgjengelig i ASK fra nyttår.
  • For deg som i dag eier ODIN Konservativ reduseres aksjeandelen i SpareBank 1 Konservativ fra 25 % til 20 %. Dette innebærer at fondet skattemessig vil betraktes som et rentefond.
  • I SpareBank 1 Flex 50 forblir fordelingen 50 % aksjefond og 50 % rentefond

Hvor finner jeg fondene mine etter navneendringen?
Fondene finner du som vanlig i ODIN Online og app, men med nytt navn. På ODINs nettsider vil navnene vises under «Våre fond» og fanen «SpareBank 1-fondene». De nye fondsnavnene vil dukke opp i selvangivelsen, månedsrapporter og årsoppgaver.

Får endringen økonomiske konsekvenser for meg?
Nei, ingen. Det er heller ingen skjulte gebyrer. Forvaltningskostnadene forblir uendret.

Får endringene noen skattemessige konsekvenser?
For SpareBank 1 Flex (tidligere ODIN Flex – 50/50) og SpareBank 1 Horisont (tidligere ODIN Horisont – 75/25) er det ingen endringer hva gjelder skatt ved realisasjon.
Med mandatsendringen vil SpareBank 1 Horisont 80 fra 1. januar 2023 beskattes som aksjefond, mens SpareBank 1 Konservativ 20 vil bli beskattet som et rentefond. Du kan lese mer om skatteregler i fondenes prospekter.

For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med vår kundeservice på 24 00 48 04.