ODIN har utviklet eget andelseierregister

Som kunde i ODIN eier du fondsandeler. Dine fondsandeler hos ODIN er i dag registrert i Verdipapirsentralen (VPS). Nå har vi utviklet vårt eget andelseierregister, og vi har nå flyttet dine andeler til konto hos ODIN.

Hva må du gjøre?
Du trenger ikke gjøre noen verdens ting. Vi ordner alt. Det eneste som blir nytt for deg er et nytt kontonummer hvor andelene dine blir registrert. Flyttingen av fondsandelene fra VPS til ODIN får ingen kostnads- eller skattemessige konsekvenser, og ingen betydning for dine rettigheter som fondskunde.

Informasjon om flyttingen
Når flyttingen er gjennomført vil du motta en melding fra VPS som bekrefter at flyttingen er gjennomført. Det vil også komme melding om dette på  odinfond.no.

Hvorfor gjør vi dette?
Vi er opptatt av å gjøre det enklere for våre kunder, og i den forbindelse vil du etter flyttingen få alle utsendelser direkte fra oss. Du skal oppleve ditt kundeforhold i ODIN som enkelt å forholde seg til. De meldinger du tidligere har mottatt fra VPS, vil du heretter finne i postkassen din i ODIN Online (se bildet under).

Se fondene dine i ODIN Online
Som kunde har du tilgang til ODIN Online. Dette er ODINs handelsløsning for deg, hvor du til enhver tid får god oversikt over dine fond. Etter at flyttingen er gjennomført, vil du finne ditt nye kontonummer når du logger inn på ODIN Online under «Min Profil –> Mine kontoer» (se bildet over).

Vi anbefaler deg å logge inn slik at vi har oppdatert kontaktinformasjon på deg. ODIN benytter sentralt folkeregister for ajourhold av adresser, dersom du ønsker at vi skal benytte annen adresse enn den som finnes i folkeregisteret, må du gi melding til oss.

Lurer du på noe?
Dersom du lurer på noe, er det hyggelig om du tar kontakt med oss enten direkte til din rådgiver, eller til vårt Fondssenter på telefon 24 00 48 04 eller kundeservice@odinfond.no.

 

Spørsmål og svar

Hvorfor gjør ODIN dette?
Vi er opptatt av å gjøre det enklere for våre kunder, og i den forbindelse vil du få alle utsendelser direkte fra oss. De meldinger du tidligere har mottatt fra VPS Investortjeneste, vil du heretter finne i postkassen din i ODIN Online. Vi ser også fordeler med at vi kan dele din skattemessige kostpris og skjermingsfradrag direkte med deg i ODIN Online. Vi vil også etter hvert kunne vise deg den skattemessige effekten ved salg av fondsandeler i ODIN Online. Du skal oppleve ditt kundeforhold i ODIN som enkelt å forholde seg til.

Hva koster dette for meg?
Vi tar ingen kostnader og gebyrer for dette. Vi fortsetter med 0,- i gebyr på tegning, innløsning og fondsbytter. Vi tar heller ingen suksesshonorarer og opprettholder en enkel og transparent prisstruktur. En ODIN-konto hos oss vil vi ikke kreve kontohold for. Det vil heller ikke medføre noen skattemessig realisasjon ved flyttingen.

Hva skjer med min VPS-konto?
Er din VPS-konto opprettet direkte med oss, vil VPS-kontoen bli avsluttet. Har du andelene dine på en VPS-konto opprettet av en annen tilbyder enn ODIN vil den bestå, men ODIN-andelene dine vil bli flyttet til en ny ODIN-konto her. Har du andre verdipapirer på denne VPS-kontoen vil du fortsatt kunne se disse hos VPS (VPS Investortjenester), men ODIN-andelene er flyttet til oss og vil som før vises i ODIN Online, og bare der.

Jeg har flere VPS-kontoer. Hva skjer med ODIN-fondene på disse?
Det vil bli opprettet en ODIN-konto for hver VPS-konto du har ODIN-andeler på. Det vil si at om du sparer til barn eller andre formål på ulike VPS-konti, så vil dette bli ivaretatt.

Hva skjer med min transaksjonshistorikk?

Den følger med til din nye ODIN-konto.

Hva skjer med mine opptjente skjermingsfradrag?
De følger med til din nye ODIN-konto.

Hva skjer med mine spareavtaler og uttaksavtaler ved flyttingen?
De følger med slik at de forblir som før.

Kan jeg som foresatt/verge logge meg på for å se mine barns beholdning?
En egen innloggingsmulighet er under utvikling for dette formålet slik at du kan følge med på hvordan porteføljen til dine barn utvikler seg, samt hente ut årsoppgaver og realisasjonsoppgaver.

Hvor kan jeg se mine årsoppgaver og realisasjonsoppgaver?
De kan du se i ODIN Online. Der vil du ha en egen postkasse med informasjon fra ODIN, blant annet års- og realisasjonsoppgaver. Du vil få melding til din e-postadresse hver gang du får post i postkassen din i ODIN Online.

Jeg har solgt alle mine fondsandeler. Får jeg allikevel opprettet en ODIN-konto?
Nei, det gjør du ikke. Men har du en aktiv spareavtale vil du derimot få flyttet spareavtalen din til en nyopprettet ODIN-konto.

Vil ODIN tilby aksjesparekonto selv om dere flytter andelseierregisteret ut fra VPS?
ODIN kommer til å tilby aksjesparekonto når vi flytter. Dine fondsandeler som er registrert på en aksjesparekonto hos ODIN i dag vil bli flyttet til en ODIN-aksjesparekonto hos oss.

Hva skjer med mine juridiske rettigheter når ODIN flytter ut av VPS?
Avgjørelsen om å bytte andelseierregister går ikke utover dine juridiske rettigheter som eier av fondsandeler i ODIN. Du som andelseier får videreført din sterke forbrukerbeskyttelse i hjemmel av verdipapirfondloven og andre relevante lover. Vår konsesjon til å drive forvaltning av verdipapirfond gitt av Finanstilsynet er som før. Det føres internrevisjon og eksternrevisjon som tidligere, og sikrer at vi driver under de strenge lovkravene som foreligger.