Avkastning ODINS aksjefond

ODIN har forvaltet aksjefond i over 30 år. En viktig forutsetning for å skape god avkastning over tid er at selskapene som ODIN investerer i driver på en bærekraftig og ansvarlig måte. Dette handler om hvordan selskapene tar hensyn til miljø og sosiale forhold i driften, så vel som hvordan de styres, organiseres og administreres. Bærekraft er derfor en naturlig og viktig del av arbeidet med å finne de beste investeringene til fondene.

Historien viser at de som tar tiden til hjelp gjerne er blant investorene som lykkes år etter år – tiår etter tiår. De kombinerer gjerne tålmodighet med disiplin: De har en plan for investeringene og holder seg til den. Målet er ikke å tjene raske penger ved å vedde på utfallet av enkelthendelser med skyhøy risiko. I stedet forsøker de å utnytte langsiktige utviklingstrekk ved å finne kvalitetsselskaper som har en posisjon som gjør dem i stand til å levere god verdiskapning over tid.

På denne måten har man relativt lav risiko for at pengene går tapt, samtidig som tiden jobber for en. Strategien gir ikke utsikter til raske gevinster, men baserer seg snarere på at gevinsten vil oppstå gjennom jevn og god avkastning over tid – gjerne over mange år.

Passer ODIN Bærekraft inn i din plan for sparing kan det være smart å spare i fondet fra oppstart og bli med på en spennende reise.

 

Se avkastningen for ODINs aksjefond andelsklasse A pr. 31.10.2021: