Handelsrutiner

Vi ønsker at det skal være oversiktlig, enkelt og fleksibelt å handle i ODINs fond. Vi har derfor gjort beholdningsoversikt og handel tilgjengelig elektronisk. Investering i ODINs institusjonelle fond gjøres direkte til ODIN.

ODIN ønsker å legge forholdene til rette for optimal kursfastsettelse for våre institusjonelle investorer og anbefaler at tegning gjøres i nært samarbeid med ODINs institusjonelle rådgivere. Alle eksisterende kunder får elektronisk tilgang til ODIN Investortjenester hvor beholdningsoversikten finnes og hvor man kan gjøre handel og fondsbytter. For å bli kunde i ODIN kreves dokumentasjon i henhold til de til enhver tid gjeldene risikobasert kundekontroll.

Handel i ODIN fond

Ved førstegangshandel kan man:

 1. Overføre investeringsbeløpet direkte til fondenes konto og sende inn dokumentasjon som kreves for å bli kunde i ODIN sammen med tegningsblankett.Du finner fondenes kontonummer lenger ned på siden.
 1. ODIN kan trekke investeringsbeløpet direkte fra konto. Spesifiser kontonummer på tegningsblankett og send inn dokumentasjon som kreves for å bli kunde i ODIN.

Dokumentasjon som kreves for å bli kunde i tillegg til underskrevet tegningsblankett:

 • Bekreftet kopi av firmaattest (eller tilsvarende fra andre offentlige registre), ikke eldre enn tre måneder
 • Bekreftet kopi av gyldig legitimasjon til den/de som har signaturrett/prokura Fullmakt, som viser at vedkommende er berettiget til å opptre på vegne av den juridiske personen, med mindre dette fremgår av firmaattesten
 • Informasjon om eventuelle reelle rettighetshavere

Kursfastsettelse ved kjøp, salg og bytte

Tegning i fond med nordisk eller europeisk mandat
Tegning i fond med nordisk eller europeisk mandat får kursfastsettelse samme dag som tegningsbeløpet blir valutert (valutadato) fondets bankkonto, så sant all påkrevd dokumentasjon og tegningsblankett foreligger.

Tegning i fond med globalt mandat
Tegning i fond med globalt mandat får kursfastsettelse påfølgende dag etter at tegningsbeløpet blir valutert (valutadato) fondets bankkonto, så sant all påkrevd dokumentasjon og tegningsblankett foreligger.

Se handelsfrister for hvert enkelt fond her

ODINs fond

Fondene har andelsklasser – Se egen prisliste her >>

Fondenes kontonummer

 • ODIN Norge
  IBAN/ kontonummer:  NO65 1506 4565 440
 • ODIN USA
  IBAN/ kontonummer: NO56 1506 4565 505
 • ODIN Aksje
  IBAN/ kontonummer: NO16 1506 4564 673
 • ODIN Rente
  IBAN/ kontonummer: NO62 1506 4568 598