ODIN Obligasjon

ODIN Obligasjon er et fond som investerer i middels lange rentebærende verdipapirer. Jo lengre rentebærende papirer fondet kan investere i, desto høyere renterisiko. Høyere risiko betyr også høyere forventet avkastning over tid. Verdien av andelene vil svinge i verdi, men mindre enn i kombinasjonsfond og aksjefond. ODIN Obligasjon forventes å gi noe høyere avkastning over tid enn pengemarkedsfond og korte obligasjonsfond.